Wydawanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej

Wymagane dokumenty:
1. Wniosek o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej.
2. Wzór wniosku z wykazem wymaganych dokumentów stanowi załącznik do karty informacyjnej.
Opłaty: 82 zł – opłata skarbowa za wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej.

Opłatę należy wpłacić na rachunek bankowy Urzędu Gminy w Pysznicy (Nr konta 63 9434 1025 2006 1695 1311 0001)
Uwagi:
1. Wniosek o wydanie zezwolenia wraz z wymaganymi załącznikami powinien zostać złożony najpóźniej na 30 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia imprezy masowej, w tym, że opinie muszą być dostarczone najpóźniej na 14 dni przed imprezą.
2. Zezwolenie na przeprowadzenie imprezy masowej nie zwalnia organizatora od uzyskania zgody zarządzającego terenem na jej zorganizowanie.
3. Jeżeli imprezy masowe są przeprowadzane przez tego samego organizatora w tych samych obiektach i na terenach do tego przystosowanych częściej niż 2 razy w roku lub są to imprezy, dla których opracowano terminarz zostaje wydane zezwolenie na przeprowadzenie wskazanej liczby imprez masowych lub przeprowadzenie takich imprez w okresie jednego roku.
Podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.).
2. Ustawa z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 611).
3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 1282).

 

Print Friendly, PDF & Email