Formularze

Aktualne:

Wójt Gminy Pysznica informuje, że od dnia 04.01.2021 r. będą przyjmowane deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Właściciel nieruchomości, który kompostuje odpady i chce skorzystać ze zwolnienia (4,00 zł od osoby) jest zobowiązany do złożenia nowej deklaracji.

Załącznik nr 2 deklaracji (tj. oświadczenie o niezamieszkiwaniu osoby zameldowanej) składają wyłącznie właściciele nieruchomości, na których są zameldowane osoby lecz nie zamieszkują.
Deklaracje należy złożyć nie później niż do 10 lutego 2021 roku:
– osobiście w Urzędzie Gminy Pysznica przy ul. Wolności 322 (Biuro Podawcze),
– pocztą na adres: Urząd Gminy, ul. Wolności 322, 37-403 Pysznica,
– elektronicznie za pośrednictwem platformy ePUAP – jako pismo ogólne do urzędu (deklarację należy przesłać jako załącznik pdf lub word

Szczegółowe informacje w tej sprawie można uzyskać pod nr 15 841 00 24, 604 972 836

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych w 2021 r.

Print Friendly, PDF & Email