Wpis do rejestru działalności regulowanej

Wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Pysznica. Wymagane załączniki: Poprawnie wypełniony wniosek wraz z oświadczeniem Załącznik () – dowód uiszczenia opłaty skarbowej – 50 zł Wniosek (druk do pobrania) Oświadczenie czytaj więcej

Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

Wymagane dokumenty: Poprawnie wypełniony wniosek, Załączniki: 1a. Do wniosku przedsiębiorca jest obowiązany dołączyć zaświadczenie albo oświadczenie o braku zaległości podatkowych i zaległości w płaceniu składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne. 1b. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 1a, składa się czytaj więcej