Zebranie wiejskie w sołectwie Olszowiec – 13 września 2020 r.

Zawiadamia się mieszkańców sołectwa Olszowiec, że w dniu 13 września 2020 r. (niedziela) o godz. 12:15 w sali Domu Strażaka w Kłyżowie, odbędzie się zebranie wiejskie, którego tematem będzie:

1.Otwarcie zebrania i przyjęcie porządku obrad.

2.Podjęcie uchwały w sprawie funduszu sołeckiego na 2021rok.

3.Bieżące sprawy sołectwa.

4.Wolne wnioski i zapytania.

5.Zamknięcie zebrania.

Prosi się wszystkich mieszkańców wsi o udział w zebraniu. Na zebraniu obecni będą przedstawiciele Urzędu Gminy w Pysznicy.

Sołtys Jakub Kapuściński

Olszowiec, dna 4września2020r.

Print Friendly, PDF & Email