Zebranie wiejskie w sołectwie Krzaki – Słomiana – 13 września 2020 r.

Zawiadamia się mieszkańców sołectwa Krzaki-Słomiana, że w dniu 13 września 2020 r. (niedziela) o godz. 17:00 w Szkole Podstawowej im. Orła Białego w Krzakach, odbędzie się zebranie wiejskie, którego tematem będzie:

1.Otwarcie zebrania i przyjęcie porządku obrad.

2.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego na 2020 rok.

3.Podjęcie uchwały w sprawie funduszu sołeckiego na 2021rok.

4.Bieżące sprawy sołectwa.

5.Wolne wnioski i zapytania.

6.Zamknięcie zebrania.

Prosi się wszystkich mieszkańców wsi o udział w zebraniu. Na zebraniu obecni będą przedstawiciele Urzędu Gminy w Pysznicy.

Sołtys Stanisław Kłyza

Krzaki, dnia 4 września 2020 r.

Print Friendly, PDF & Email