Zebranie wiejskie w sołectwie Kłyżów – 13 września 2020 r.

Zawiadamia się mieszkańców sołectwa Kłyżów, że w dniu 13 września 2020 r. (niedziela)o godz. 14:00 w sali Domu Strażaka, odbędzie się zebranie wiejskie, którego tematem będzie:

1.Otwarcie zebrania i przyjęcie porządku obrad.

2.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego na 2020 rok.

3.Podjęcie uchwały w sprawie funduszu sołeckiego na 2021 rok.

4.Bieżące sprawy sołectwa.

5.Wolne wnioski i zapytania.

6.Zamknięcie zebrania.

Prosi się wszystkich mieszkańców wsi o udział w zebraniu. Na zebraniu obecni będą przedstawiciele Urzędu Gminy w Pysznicy.

Sołtys Piotr Pelic

Kłyżów, dnia 4 września 2020 r.

Print Friendly, PDF & Email