Zebranie wiejskie w sołectwie Sudoły – 25 września 2019 r.

Zawiadamia się mieszkańców, że w dniu 25 września 2019 r. (środa) o godz. 18.00 w BUDYNKU PO BYŁEJ SZKOLE
w Sołectwie Sudoły odbędzie się zebranie wiejskie, którego tematem będzie:
1.Otwarcie zebrania i przyjęcie porządku obrad.
2.Podjęcie uchwały w sprawie funduszu sołeckiego na 2020 rok.
3.Bieżące sprawy sołectwa.
4.Wolne wnioski i zapytania.
5.Zamknięcie zebrania

Prosi się wszystkich mieszkańców wsi o udział w zebraniu.
Na zebraniu obecni będą przedstawiciele Urzędu Gminy w Pysznicy.

Sołtys
Tomasz Oprych

Pysznica, dnia 17 września 2019 r.

Print Friendly, PDF & Email