Zebranie wiejskie w sołectwie Krzaki-Słomiana – 15 września 2019 r.

Zawiadamia się mieszkańców sołectwa Krzaki- Słomiana, że w dniu 15 września 2019 r.(niedziela) o godz. 16.30 w szkole podstawowej im. Orła Białego w Krzakach odbędzie się zebranie wiejskie, którego tematem będzie:

  1. Otwarcie zebrania i przyjęcie porządku obrad.
  2. Podjęcie uchwały w sprawie funduszu sołeckiego na 2020 rok.
  3. Bieżące sprawy sołectwa.
  4. Wolne wnioski i zapytania.
  5. Zamknięcie zebrania

Prosi się wszystkich mieszkańców wsi o udział w zebraniu. 
Na zebraniu obecni będą przedstawiciele Urzędu Gminy w Pysznicy.

Sołtys
Stanisław Kłyza

Krzaki, dnia 4 września 2019 r.

Print Friendly, PDF & Email