Zebranie wiejskie w sołectwie Jastkowice – 15 września 2019 r.

Zawiadamia się mieszkańców sołectwa Jastkowice, że w dniu 15 września 2019 r. (niedziela) o godz. 12.00 w remizie strażackiej w Jastkowicach odbędzie się zebranie wiejskie, którego tematem będzie:

  1. Otwarcie zebrania i przyjęcie porządku obrad.
  2. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego na 2019 rok.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie funduszu sołeckiego na 2020 rok.
  4. Bieżące sprawy sołectwa.
  5. Wolne wnioski i zapytania.
  6. Zamknięcie zebrania.

Prosi się wszystkich mieszkańców wsi o udział w zebraniu.
Na zebraniu obecni będą przedstawiciele Urzędu Gminy w Pysznicy.

Sołtys
Czesław Pyz

Jastkowice, dnia 4 września 2019 r.

Print Friendly, PDF & Email