Licytacja drewna w sołectwie Sudoły

O G Ł O S Z E N I E

Urząd Gminy w Pysznicy ogłasza licytację na sprzedaż drewna opałowego pozyskanego z wycinki drzew – wierzba krucha (12 szt.) z mienia gminnego w sołectwie Sudoły, gm. Pysznica.

Licytacja odbędzie się w dniu 20 lutego /czwartek/ 2020 roku o godz. 10:30

Miejsce licytacji: obr. Pysznica, sołectwo Sudoły (błonie) dz. ew. Nr 6254/5

Z up. Wójta
Witold Pietroniec
Zastępca Wójta

Print Friendly, PDF & Email