Poszukiwani pracownicy i wolontariusze

Z uwagi na trudną sytuację kadrową Domu Pomocy Społecznej oraz Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego w Stalowej Woli, zwracamy się do osób chcących podjąć zatrudnienie na zasadzie umowy cywilnoprawnej/wolontariatu z następującymi kwalifikacjami: Pielęgniarka, Ratownik Medyczny, Opiekun Medyczny, Salowa/Pokojowa. Prosimy o bezpośredni kontakt z czytaj więcej