Oferta w trybie art. 19a ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie z zakresu pożytku publicznego.

Wójt Gminy Pysznica informuje, że w dniu 22 lipca 2021 r. Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Jastkowickiej złożyło ofertę o dofinansowanie realizacji zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pn. „Dziedzictwo Ziemi Jastkowickiej”. Przedsięwzięcie planowane do realizacji czytaj więcej

Oferta w trybie art. 19a ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie z zakresu pożytku publicznego.

Wójt Gminy Pysznica informuje, że w dniu 18 czerwca 2021 r. Stowarzyszenie na Rzecz Osób Specjalnej Troski “Nadzieja” złożyło ofertę o dofinansowanie realizacji zadania publicznego z zakresu pożytku publicznego pn. „Organizacja zajęć rehabilitacji ruchowej dla dzieci i młodzieży z zaburzeniami czytaj więcej