Spotkanie informacyjne „Budowa drogi ekspresowej S74 na odcinku Opatów – Nisko”

Spotkanie informacyjne dotyczące budowy drogi ekspresowej S74 Nisko – Opatów, będzie transmitowane na gminnym kanale YouTube dnia 15 lipca 2020 roku od godziny 17:00. Ponadto, w spotkaniu ze względu na obowiązujące obostrzenia będzie mogło wziąć udział 150 osób. W związku czytaj więcej

“Siła Przedsiębiorczości’

Projekt “Siła Przedsiębiorczości” realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata2014-2020, Oś Priorytetowa VII Regionalny Rynek Pracy, Działanie 7.3 Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości. Informacje o projekcie i dokumenty do pobrania znajdują się na stronie internetowej: http://aspproject.pl/index.php/2020/03/16/sila-przedsiebiorczosci/ Dokumenty rekrutacyjne można składać w czytaj więcej