Projekt „e-Gmina Pysznica 2019”

Gmina Pysznica 26 marca 2019 roku podpisała umowę z Europejskim Domem Spotkań – Fundacją Nowy Staw z Lublina o powierzenie grantu na realizację projektu „e-Gmina Pysznica 2019”. Wysokość grantu to 149 942,00 zł. Realizacja projektu obejmuje przeszkolenie 276 mieszkańców gminy Pysznica poprawiające umiejętności korzystania z Internetu oraz zwiększające umiejętności z zakresu e-usług publicznych i wykorzystania publicznych e-zasobów.

Czas realizacji projektu: maj 2019 -luty 2020

Szkolenia prowadzone będą w 12 osobowych grupach, w ramach następujących modułów tematycznych:
„Rodzic w Internecie”,
„Mój biznes w sieci”,
„Moje finanse i transakcje w sieci”,
„Działam w sieciach społecznościowych”,
„Tworzę własną stronę internetową (blog)”,
„Rolnik w sieci”,
„Kultura w sieci”.

UDZIAŁ W SZKOLENIU JEST BEZPŁATNY!!!

Spotkania będą odbywać się 2 razy w tygodniu po 4 godziny lekcyjne z przerwą kawową. Dla każdej grupy przewidziane są 32 godziny szkoleniowe. Każdy uczestnik otrzyma niezbędne materiały szkoleniowe i certyfikat ukończenia szkolenia.

KONTAKT:
Biuro Projektu, pokój nr 27
Urząd Gminy w Pysznicy
Ul. Wolności 322, 37-403 Pysznica
Tel. 15 841 01 03, 690 030 187
e-mail: egminapysznica2019@pysznica.pl

Zachęcamy wszystkich mieszkańców do udziału w szkoleniu!

Grupa I “Rodzic w Internecie” – szkolenie w Kłyżowie (zakończone)

Czas realizacji szkolenia: 25 czerwca do 18 lipca 2019 r.

Grupa II – “Mój biznes w sieci” – szkolenie w Jastkowicach (zakończone)

Czas realizacji szkolenia: 8 do 30 lipca 2019 r.

Grupa III – “Działam w sieciach społecznościach” – szkolenie w Kłyżowie

Czas realizacji szkolenia: 8 do 31 lipca 2019 r. (zakończone)

Grupa IV – „Moje finanse i transakcje w sieci” – szkolenie w Pysznicy

Czas realizacji szkolenia:  15 do 31 lipca 2019 r. (zakończone)

Grupa V – „Moje finanse i transakcje w sieci” – szkolenie w Krzakach

Czas realizacji szkolenia: 20 sierpnia – 12 września 2019 r. (zakończone)

Grupa VI – “Kultura w sieci” – szkolenie w Jastkowicach (zakończone)

Czas realizacji szkolenia: 16 września – 9 października 2019 r.

Grupa VII“Rodzic w Internecie” – szkolenie w Pysznicy (zakończone)

Czas realizacji szkolenia: 17 września -10 października 2019 r.

Grupa VIII“Kultura w sieci” – szkolenie w Pysznicy (zakończone)

Czas realizacji szkolenia: 20 września – 14 października 2019 r.

Grupa IX – “Kultura w sieci” – szkolenie w Jastkowicach (zakończone)

Czas realizacji szkolenia: 24 września – 17 października 2019 r.

Grupa X – “Kultura w sieci” – szkolenie w Kłyżowie (zakończone)

Czas realizacji szkolenia: 9 października do 8 listopada 2019 r.

Grupa XI – “Rolnik w sieci” – szkolenie w Pysznicy (zakończone)

Czas realizacji szkolenia: 16 października do 13 listopada 2019 r.

Grupa XII – “Moje finanse i transakcje w sieci” – szkolenie w Kłyżowie (zakończone)

Czas realizacji szkolenia: 22 października do 14 listopada 2019 r.

Grupa XIII – “Rodzic w Internecie” – szkolenie w Pysznicy (zakończone)

Czas realizacji szkolenia: 5 do 28 listopada 2019 r.

Grupa XIV – “Rodzic w Internecie” – szkolenie w Krzakach

Czas realizacji szkolenia: 13 listopada do 9 grudnia 2019 r.

Grupa XV – „Moje finanse i transakcje w sieci” – szkolenie w Krzakach

Czas realizacji szkolenia: od 12 listopada do 5 grudnia 2019 r.

Grupa XVI – „Kultura w sieci” – szkolenie w Pysznicy

Czas realizacji szkolenia: od 13 listopada do 2 grudnia 2019 r. (zakończone)

Grupa XVII – „Mój biznes w sieci” – szkolenie w Pysznicy

Czas realizacji szkolenia: 19 listopada do 12 grudnia 2019 r. (zakończone)

Grupa XVIII – „Działam w sieciach społecznościach” – szkolenie w Pysznicy-Sudołach

Czas realizacji szkolenia: od 23 listopada do 21 grudnia 2019 r. (zakończone)

Grupa XIX– „Mój biznes w sieci” – szkolenie w Pysznicy

Czas realizacji szkolenia: od 3 do 19 grudnia 2019 r. (zakończone)

Grupa XX– „Tworzę własną stronę internetową (blog)” – szkolenie w Jastkowicach

Czas realizacji szkolenia: od 8 stycznia do 3 lutego 2020 r. (zakończone)

Grupa XXI– „Tworzę własną stronę internetową (blog)” szkolenie w Pysznicy

Czas realizacji szkolenia: od 14 stycznia do 20 lutego 2020 r. (zakończone)

Grupa XXII – “Rodzic w Internecie” – szkolenie w Krzakach

Czas realizacji szkolenia: od 28 stycznia 20 lutego 2020 r. (zakończone)

Grupa XXIII– „Moje finanse i transakcje w sieci” – szkolenie w Kłyżowie

Czas realizacji szkolenia: od 5 do 27 lutego 2020 r. (zakończone)

Print Friendly, PDF & Email