Wykaz przedsiębiorców, którzy posiadają zezwolenie na wywóz nieczystości płynnych z terenu Gminy Pysznica

Lp. Nazwa firmy Okres ważności zezwolenia Nr decyzji Nr telefonu
1. Zakład Gospodarki Komunalnej
sp. z o.o., ul. Wolności 295 37-403 Pysznica
od 18.10.2010 r. do 18.10.2020 r. RI.IV.7661-15/10
Tel. 15 841 00 08
2. Damian Burdzy DAMBUR, Stany, ul. Parkowa 14 37-433 Bojanów od 21.07.2017 r. do 21.07.2027 r. RI.IV.7015-1/17
Tel. 606 870 119
3. Mariusz Małek Usługi Komunalne, ul. Rędziny 5 37-403 Pysznica od 24.07.2017 r. do 24.07.2027 r. RI.IV.7015-2/17 Tel.793 111 964       791 278 828
4. Tadeusz Małek Odprowadzenie ścieków i wywóz śmieci, Racławice ul. Krótka 25, 37-400 Nisko od 30.01.2018 r. do 30.01.2028 r. RI.IV.7015.1.2018 Tel. 577 605 651       15 841 13 03
5. WC Serwis sp. z o.o. Spółka Komandytowa  ul Szybowa 2;
41-808 Zabrze
od 14.09.2018 r. do 14.09.2028 r. RI.IV.7015.2.2018 Tel. 32 278 45 31  
6. TOI TOI Polska sp. z o.o. Ul. Płochocińska 29 03-044 Warszawa od 09.07.2019 r. do 09.07.2029 r. RI.IV.7015.1.2019 Tel. 662 151 789         662 151 218
Print Friendly, PDF & Email