Listy dla Ziemi – edycja 2015

Zespół Szkół w Pysznicy

Dnia 27 kwietnia 2015 roku w Zespole Szkół w Pysznicy odbyła się akcja pisania „Listów dla Ziemi” pod hasłem – „Nie bądź jednorazowy”. W tegorocznej akcji udział wzięło 95 uczniów ze wszystkich poziomów edukacyjnych – od oddziałów zerowych zaczynając, a kończąc na klasach trzecich gimnazjum. Uczniowie z klas IV – VI szkoły podstawowej oraz I – III gimnazjum apelowali w listach do ludzi dorosłych o rozważne i przemyślane zakupy, o zaniechanie nabywania artykułów jednorazowego użytku, o ograniczenie ilości śmieci, kompostowanie odpadów organicznych i recykling. Wiele listów niemalże „krzyczało” – NIE dla woreczków i reklamówek jednorazowych ! Uczniowie apelowali też o poszanowanie praw zwierząt i przestrzeni życiowej dla roślin, które tak jak i ludzie są mieszkańcami Ziemi. Maluchy z oddziałów zerowych i dzieci z klas I – III szkoły podstawowej swój apel w obronie Ziemi przedstawiły w postaci pięknych rysunków. Wszyscy uczestnicy tegorocznej akcji pisania „Listów dla Ziemi” wykazali się wysoką świadomością ekologiczną. Jeżeli tylko dorośli odpowiedzą pozytywnie na apel dzieci i młodzieży, z pewnością poprawi się stan środowiska naturalnego – i taką należy mieć nadzieję !
Z prac uczniów powstała wystawa na korytarzu szkolnym, która budziła zainteresowanie wszystkich przechodzących, a więc dzieci, młodzieży, rodziców, nauczycieli i pracowników szkoły.

oprac. Dorota Giebułtowicz

Zespół Szkół w Kłyżowie

Akcja „Listy dla Ziemi” cieszyła się dużym powodzeniem wśród uczniów kl. IV-VI SP. Uczniowie pisali swoje listy na papierze wykonanym z makulatury.
Nauczyciele przyrody i biologii: p. Bożena Rainer i p. Krystyna Siek poprzedziły pisanie listów lekcjami tematycznymi na temat zbierania śmieci czyli edukacji o ograniczeniu odpadów opakowaniowych i segregacji, a przede wszystkim o ekologicznych postawach konsumenckich.
Uczniowie nabyli wiadomości o następujących treściach:
a) odpady są zbyt cenne, by je marnować,
b) główne przyczyny zaśmiecania – niezrównoważona produkcja i złe nawyki konsumpcyjne, niewłaściwe zarządzanie odpadami oraz brak świadomości publicznej i kultury obywatelskiej,
c) pojęcia recyklingu, jako ważnego elementu budowania gospodarki,
d) oddawanie niepotrzebnych rzeczy w dobrym stanie innym ludziom,
e) organizowanie i uczestniczenie w wymianie np. ubrań, książek itp.,
f) nieużywania jednorazowych torebek foliowych i odmawiania ich przyjmowania.
W listach uczniowie przekazali swoim bliskim (rodzicom, dziadkom, sąsiadom), co mogą ulepszyć w swoim życiu, żeby ograniczyć ilość odpadów, oraz by ludzie zachowali piękne środowisko naturalne i dobre zdrowie.
Uczniowie kl. VI SP brali udział w „Gminnym Turnieju Wiedzy Ekologicznej” zorganizowanym przez Publiczną Szkołę Podstawową w Krzakach.
Drużyna w składzie: Dawid Herdzik, Paweł Kutyła, Dariusz Rainer i Miłosz Tkacz zajęła II miejsce. Opiekunem drużyny była p. Bożena Rainer.
Zorganizowano zbiórkę baterii pod hasłem: „Drugie życie baterii” – odpowiedzialna p. Bożena Rainer.
Dzieci i młodzież chętnie uczestniczą w akcji pt. „Nakrętka”, której koordynatorami są: p. Justyna Maślach i p. Agnieszka Kajpust.

 

oprac. Bożena Rainer

 

Publiczna Szkoła Podstawowa w Krzakach

 

Przedszkole w Pysznicy

Print Friendly, PDF & Email