Listy dla Ziemi – edycja 2014

Zespół Szkół w Pysznicy

Dnia 29 kwietnia 2014 roku uczniowie Zespołu Szkół w Pysznicy wzięli udział w ekologicznej akcji pisania listów dla Ziemi. W przedsięwzięciu tym uczestniczyło 39 uczniów szkoły – od oddziałów przedszkolnych po klasy trzecie gimnazjum. Większość uczniów wyraziła swoje myśli słowami, młodsze dzieci przedstawiły je w postaci rysunków.
Listy pisane były pod hasłem „ Czyste powietrze – zdrowy człowiek” . Adresatami listów byli ludzie dorośli, których działania wpływają na stan powietrza. Dzieci i młodzież zaangażowana w tę akcję okazała się prawdziwymi rzecznikami Matki Ziemi stając w jej obronie i apelując o podjęcie działań proekologicznych. W listach uczniowie apelowali o zaprzestanie palenia śmieci w piecach domowych, ograniczenie ilości spalin samochodowych oraz starali się wyjaśnić dorosłym czym jest niska emisja i jak wpływa ona na zdrowie człowieka. W swoich listach uczniowie proponowali podjęcie działań poprawiających stan powietrza, od którego wszyscy jesteśmy uzależnieni. Do najczęściej wymienianych pomysłów należała segregacja odpadów, spacer lub jazda rowerem zamiast samochodem i sadzenie drzew. Pisząc listy do dorosłych uczniowie wykazali się wysoką świadomością ekologiczną, a to budzi duże nadzieje i dobrze rokuje na przyszłość. Być może dzieciom uda się wpłynąć na podjęcie działań proekologicznych w ich domach. Suma tych małych działań w środowisku lokalnym może zaowocować dużym krokiem w kierunku poprawy stanu środowiska globalnego. Poza tym bardzo ważna jest świadomość ekologiczna młodego pokolenia, które za kilka czy kilkanaście lat będzie trzymać w swych rękach losy Ziemi.

oprac. Dorota Giebułtowicz

Zespół Szkół w Jastkowicach

Publiczna Szkoła Podstawowa w Krzakach

W Publicznej Szkole Podstawowej im. Orła Białego w Krzakach wszyscy uczniowie szkoły obejrzeli film edukacyjny „Nie pal śmieci” i wysłuchali prelekcji na temat pozbywania się odpadów oraz konieczności ich segregacji. Na korytarzu szkolnym została wykonana gazetka na temat szkodliwości spalania śmieci w piecach domowych.
Uczniowie kl. V i VI uczestniczyli w konkursie o tematyce ekologicznej. Zorganizowany został również konkurs plastyczny na temat spalania śmieci w kl. IV – VI i na temat segregowania odpadów i recyklingu w klasach O – III. Powstała wystaw prac na korytarzu szkolnym, zwycięzcy konkursu zostali nagrodzeni dyplomami. Ponadto uczniowie zbierali baterie i nakrętki.
W ramach akcji odbyło się także sprzątanie pobliskiego lasu i segregacja zebranych śmieci.
W pisaniu listów dla Ziemi zaangażowali się uczniowie klas IV – VI , a uczniowie klas młodszych narysowali listy do Ziemi.
Uczniowie napisali 21 listów. Po sprawdzeniu wybrano trzy najlepsze, które zostaną opublikowane w majowym numerze gazetki szkolnej wydawanej przez kółko dziennikarskie.

Przedszkole w Pysznicy

Dnia 29.IV.2014 r., aby podkreślić wyjątkowość dnia rysowania „Listów dla Ziemi”, wszystkie dzieci i nauczyciele z przedszkola w Pysznicy przyszli ubrani na zielono.
Na przedszkolnym korytarzu została wykonana gazetka zawierająca najważniejsze informacje dotyczące akcji, zachowań proekologicznych, problematyki niskiej emisji.
W akcji rysowania „Listów dla Ziemi” wzięło udział 65 dzieci. W oparciu o tematykę rysunków w naszej placówce zorganizowano cykl zajęć dydaktycznych np. czyste powietrze w Pysznicy, gdzie dzieci wykazały się kreatywnością w wymyślaniu sposobów zapobiegania emisji brudnego powietrza. Swoje „Listy dla Ziemi” przedszkolaki zabrały do domów, gdzie przekazały je dorosłym, by wspólnie z nimi zadeklarować działania ograniczające niską emisję.
2 maja w ogrodzie „Zielonych Zakątków” w Przedszkolu zorganizowano happening, w którym udział wzięły przedszkolaki i pracownicy przedszkola.
Pani dyrektor przywitała dzieci, pracowników. Wszyscy uczestnicy happeningu trzymali transparenty zawierające hasła proekologiczne. Przypomniała uczestnikom o najważniejszych zasadach zapobiegania niskiej emisji. Dzieci z poszczególnych grup prezentowały eko – piosenki, opowiadały również, jakie postanowienia poczynili ich rodzice w sprawie nie palenia śmieci w piecach domowych.
Na zakończenie skandowano hasła wypisane na transparentach, co zainteresowało okolicznych mieszkańców, którzy na pewno wynieśli nieoczekiwaną lekcję ekologii.

oprac. Agnieszka Gęśla

 

Informacje o akcji [zobacz]

Print Friendly, PDF & Email