Listy dla Ziemi – edycja 2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zespół Szkół w Pysznicy

Corocznie uczniowie Zespołu Szkół w Pysznicy biorą udział w ogólnopolskiej akcji „Listy dla Ziemi”. Ma ona na celu zmianę postawy osób dorosłych i zmianę och dotychczasowych przyzwyczajeń. Najmłodsi rysowali ekologiczne listy, natomiast starsi uczniowie pisali.
W roku szkolnym 2016/2017 w akcji wzięło 130 uczniów szkoły podstawowej, w tym 32 z oddziałów przedszkolnych. Ze względu na panujące zmienne warunki pogodowe uczniowie tworzyli swoje listy w murach szkoły.
Najpiękniejsze i najbardziej chwytające za serce listy przedstawione są na wystawie w holu Zespołu Szkół w Pysznicy, na którą serdecznie zapraszamy.

 

Oprac. Joanna Bąk

 

Zespól Szkół w Kłyżowie

Akcja „Listy dla Ziemi” cieszyła się dużym powodzeniem wśród uczniów kl. IV-VI SP. Uczniowie pisali swoje listy na papierze wykonanym z makulatury.
Nauczyciele przyrody i biologii: p. Bożena Rainer i p. Krystyna Siek poprzedziły pisanie listów lekcjami tematycznymi na temat zbierania śmieci czyli edukacji o ograniczeniu odpadów opakowaniowych i segregacji, a przede wszystkim o ekologicznych postawach konsumenckich.
Uczniowie nabyli wiadomości o następujących treściach:
a) odpady są zbyt cenne, by je marnować,
b) główne przyczyny zaśmiecania – niezrównoważona produkcja i złe nawyki konsumpcyjne, niewłaściwe zarządzanie odpadami oraz brak świadomości publicznej i kultury obywatelskiej,
c) pojęcia recyklingu, jako ważnego elementu budowania gospodarki,
d) oddawanie niepotrzebnych rzeczy w dobrym stanie innym ludziom,
e) organizowanie i uczestniczenie w wymianie np. ubrań, książek itp.,
f) nieużywania jednorazowych torebek foliowych i odmawiania ich przyjmowania.
W listach uczniowie przekazali swoim bliskim (rodzicom, dziadkom, sąsiadom), co mogą ulepszyć w swoim życiu, żeby ograniczyć ilość odpadów, oraz by ludzie zachowali piękne środowisko naturalne i dobre zdrowie.
Uczniowie kl. VI SP brali udział w „Gminnym Turnieju Wiedzy Ekologicznej” zorganizowanym przez Publiczną Szkołę Podstawową w Krzakach.
Zorganizowano zbiórkę baterii pod hasłem: „Drugie życie baterii” – odpowiedzialna p. Bożena Rainer.
Uczniowie kl. IV-VI SP brali udział w akcji ekologicznej pt. ”Nie pal śmieci”, której ważnym elementem jest przeciwdziałanie palenia śmieci w piecach domowych. W klasach IV-VI SP p. Bożena Rainer nauczyciel przyrody przeprowadziła lekcje tematyczne nt. Nie pal śmieci szanuj zdrowie i dzieci!
Wykonała również gazetkę tematyczną na korytarzu szkolnym pod hasłem: „Nie pal śmieci!!! W trakcie spalania odpadów w piecach domowych do powietrza uwalniane są toksyczne pyły, tlenki azotu i siarki.
Toksyny dostają się do dróg oddechowych, opadają na glebę zanieczyszczając warzywa w przydomowych ogródkach.
Wywołują alergie, choroby układu oddechowego, a nawet mogą być przyczyną nowotworów.
Zanieczyszczenia te są szczególnie niebezpieczne dla dzieci.

Ekologiczni i Eko-plastyczni

9 maja br. dwóch uczniów naszej szkoły – Jadwiga Drąg z klasy IV oraz Adam Pelic z klasy V otrzymało zaproszenie do Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Melchiora Wańkowicza w Stalowej Woli. W tym dniu podsumowano plastyczny konkurs edukacyjny ,,Eko-segregacja” jaki zorganizowała MBP oraz Wydział Gospodarki Odpadami Urzędu Miasta i Starostwo Powiatowe w Stalowej Woli. Uczniowie z klas IV-VI oraz klas gimnazjalnych z powiatu stalowowolskiego mięli za zadanie stworzyć plakat propagujący system segregacji odpadów.
Z pośród 283 prac komisja wybrała i nagrodziła pracę: Jadwigi Drąg, która zajęła I miejsce oraz przyznała wyróżnienie Adamowi Pelicowi.

 

Opracowała Bożena Rainer nauczyciel przyrody

Print Friendly, PDF & Email