Procedura odbioru i ponoszenia opłat za odpady komunalne

Osoby fizyczne zamieszkujące gminę Pysznica składają deklarację w Urzędzie Gminy p. nr 27.

https://pysznica.pl/wnioski-i-formularze/odpady-komunalne

Osoby prowadzące działalność gospodarczą (firmy) podpisują umowę na odbieranie odpadów w Zakładzie Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Pysznicy.

Odbiór odpadów nie objętych przetargiem ( np. budowlane ) możliwy jest tylko po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym pod nr  512  473  910.
Odpady wielkogabarytowe ( zużyte opony, sprzęt AGD ) zbierane są dwa razy w roku tak jak w harmonogramie.

Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) – jest zlokalizowany przy Zakładzie Segregacji Odpadów w Pysznicy i czynny od poniedziałku do soboty w godzinach od 7:00 do 18:00 z wyjątkiem świąt. Do PSZO każdy z mieszkańców gminy Pysznica może dostarczyć własnym transportem odpady zebrane selektywnie (plastik, szkło, papier, odpady wielkogabarytowe, elektrośmieci, odpady zielone np. skoszona trawa z ogródka) nieodpłatnie w godzinach pracy PSZOK.

Nieodpłatny odbiór przeterminowanych leków – Apteka PANAX w Pysznicy, ul. Wolności 320

Print Friendly, PDF & Email