Wykaz przedsiębiorców, którzy posiadają zezwolenie na wywóz nieczystości płynnych z terenu Gminy Pysznica

Lp. Nazwa firmy Okres ważności zezwolenia Nr decyzji Nr telefonu 1. Zakład Gospodarki Komunalnej sp. z o.o., ul. Wolności 295 37-403 Pysznica od 18.10.2010 r. do 18.10.2020 r. RI.IV.7661-15/10 Tel. 15 841 00 08 2. Damian Burdzy DAMBUR, Stany, ul. Parkowa czytaj więcej

List otwarty Wójta Gminy Pysznica

Szanowni Mieszkańcy, Zwracam się do Państwa w związku z koniecznością wprowadzenia zmiany stawki za odbiór odpadów w gminie Pysznica. Na wstępie zaznaczę, iż chciałbym aby rosnące koszty jak najmniej obciążyły portfele mieszkańców naszej gminy. Niestety przepisy dotyczące gospodarki odpadami zostały czytaj więcej

Sadzenie drzew miododajnych, sposobem na ochronę bioróżnorodności w województwie podkarpackim

Już od pięciu lat Samorząd Województwa Podkarpackiego, realizuje Kampanię edukacyjną pn.: „Rola pszczół miodnych w zachowaniu bioróżnorodności w rolnictwie”. W jej ramach prowadzone są działania edukacyjne, informacyjne, wydawane są broszury, ale przede wszystkim sadzone są drzewa miododajne. Dzieje się tak czytaj więcej

Nie śmiecimy – sprzątamy – zmieniamy – relacje z podjętych działań

W czwartek 19 września z inicjatywy Łukasza Bajgierowicza – Wójta Gminy Pysznica, na terenie naszej gminy rozpoczęła się ogólnopolska akcja “Sprzątanie świata”. Poniżej informacje z działań podjętych przez nasze szkoły: Publiczna Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Krzakach W czwartek czytaj więcej