Wykaz przedsiębiorców, którzy posiadają zezwolenie na wywóz nieczystości płynnych z terenu Gminy Pysznica

Lp. Nazwa firmy Okres ważności zezwolenia Nr decyzji Nr telefonu 1. Zakład Gospodarki Komunalnej sp. z o.o., ul. Wolności 295 37-403 Pysznica od 18.10.2010 r. do 18.10.2020 r. RI.IV.7661-15/10 Tel. 15 841 00 08 2. Damian Burdzy DAMBUR, Stany, ul. Parkowa czytaj więcej

List otwarty Wójta Gminy Pysznica

Szanowni Mieszkańcy, Zwracam się do Państwa w związku z koniecznością wprowadzenia zmiany stawki za odbiór odpadów w gminie Pysznica. Na wstępie zaznaczę, iż chciałbym aby rosnące koszty jak najmniej obciążyły portfele mieszkańców naszej gminy. Niestety przepisy dotyczące gospodarki odpadami zostały czytaj więcej