Sudoły

Tomasz Oprych pełni funkcję sołtysa od 2019 r.

Rada sołecka: Michał Lebioda, Robert Trawiński, Piotr Kółko, Renata Fila, Tadeusz Jachim

Zasoby sołectwa: budynek po byłej szkole oraz zadbane pastwisko, sołectwo jest małe ale ma bardzo aktywnych mieszkańców, którzy chętnie włączają się we wszelkie przedsięwzięcia zaproponowane przez Panią Sołtys.

Sołectwo Sudoły działa na podstawie statutu uchwalonego przez Radę Gminy w 2003 roku. Swym zasięgiem obejmuje część wsi Pysznica: ul. Błonie, ul. Poprzeczna, ul. Sanowa.

Zebrania wiejskie [zobacz]

Poprzednie kadencje:

Lucyna Sudoł pełniła funkcję sołtysa w latach 2015 -2019

Skład Rady Sołeckiej w latach 2015-2019: Lucyna Kuziora, Krystyna Sudoł, Stanisław Szewczyk, Michał Młynarski, Henryk Polański, Tadeusz Jachim, Anna Habigier.

Liczba mieszkańców w 2017 r.: 386 osób

Skład Rady Sołeckiej w latach 2011-2015: Tadeusz Jachim, Jerzy Młynarski, Aneta Sudoł, Stanisław Sudoł, Stanisław Szewczyk, Robert Trawiński.

Print Friendly, PDF & Email