Studzieniec

Mirosław Kata pełni funkcję sołtysa od 28 kwietnia 2019 r.

Rada sołecka: Marcin Herdzik, Barbara Kuziora, Czesław Wojtyna, Józef Herdzik, Monika Stańko

Liczba mieszkańców stan na 30 czerwca 2019 r.:

Zasoby sołectwa: położenie w środku lasów w otoczeniu malowniczej rzeki Gilówki i Łysej Góry, najwyższego wzniesienia na terenie gminy – 189 m n.p.m.

Sołectwo Studzieniec działa na podstawie statutu uchwalonego przez Radę Gminy w 2003 roku. Obejmuje swym zasięgiem wieś Studzieniec i Kuziory – przysiółek wsi Jastkowice.

Zebrania wiejskie [zobacz]

Poprzednie kadencje:

Czesław Wojtyna – pełnił funkcję sołtysa w latach 2003 – 2019

Skład Rady Sołeckiej w latach 2015-2019: Barbara Kuziora, Krzysztof Sudoł, Mirosław Kata, Józef Kuziora, Józef Herdzik.

Skład Rady Sołeckiej w latach 2011-2015: Roman Wala, Mirosław Kata, Józef Herdzik, Mariusz Kuziora, Tadeusz Lichwiarz.

Liczba mieszkańców w 2015 r.: 337 osób.

Zdjęcia: Mieczysław Ziarno

Print Friendly, PDF & Email