Pysznica

Janusz Bąk pełni funkcję sołtysa od 2003 roku

Rada sołecka: Józef Dziuba, Stanisław Bąk, Edward Rostek, Krzysztof Haliniak, Dawid Błażejowicz

Liczba mieszkańców stan na 30 czerwca 2019 r.:

Zasoby sołectwa: jako stolica gminy stanowi swoiste centrum administracyjno-kulturalne, dobra infrastruktura techniczna w całym sołectwie zachęca do osiedlania się na tym terenie.

Sołectwo Pysznica działa na podstawie statutu uchwalonego przez Radę Gminy w 2003 roku. Obejmuje swym zasięgiem wieś Pysznica bez Sudołów, Olszowca i Piskorowego Stawu.

Zebrania wiejskie [zobacz]

Poprzednie kadencje:

Skład Rady Sołeckiej 2015-2019: Stanisław Bąk, Józef Dziuba, Elżbieta Drelich, Tadeusz Stanowski, Tadeusz Kołodziej

Skład Rady Sołeckiej 2011-2015: Witold Sudoł, Józef Dziuba, Józef Portka, Danuta Byra, Stanisław Bąk, Kazimierz Parys

Liczba mieszkańców w 2017 r.: 3243 osoby

zdjęcia: Mieczysław Ziarno

Print Friendly, PDF & Email