Krzaki-Słomiana

Stanisław Kłyza pełni funkcję sołtysa od 28 kwietnia 2019 r.

Rada sołecka: Henryk Powęzka, Krzysztof Maziarz, Eugeniusz Torba, Roman Słomiany, Jolanta Młynarska, Tadeusz Kowalik, Stanisław Dworak

Liczba mieszkańców stan na 30 czerwca 2019 r.:

Zasoby sołectwa: dobrze wyposażona szkoła z salą sportową i wielofunkcyjnym boiskiem przyszkolnym, aktywnie działające Stowarzyszenie Kobiet Słomianej

Sołectwo Krzaki – Słomiana działa na podstawie statutu uchwalonego przez Radę Gminy w 2003 roku. Obejmuje swym zasięgiem Krzaki, Kniejkę, Słomianą oraz Piskorowy Staw – przysiółek wsi Pysznica.

Poprzednie kadencje:

Bogusław Drąg – sołtys w latach: 2011 -2019

Skład Rady Sołeckiej 2015-2019: Tadeusz Sobiło, Tadeusz Kowalik, Henryk Tkacz, Roman Słomiany, Sławomir Smalisz, Maciej Sobiło, Franciszek Drąg

Skład Rady Sołeckiej 2011-2015: Tadeusz Sobiło, Tadeusz Kowalik, Adam Sobiło, Henryk Powęska, Henryk Tkacz, Wojciech Grzybowski, Adam Jastrząb, Michał Sobiło

Liczba mieszkańców stan na 2017 r. : 1113 osoby.

Zebrania wiejskie [zobacz]

Print Friendly, PDF & Email