Kłyżów

Piotr Pelic – pełni funkcję sołtysa od 28 kwietnia 2019 r.

Rada sołecka: Agnieszka Smosna, Janusz Miśkowicz, Krzysztof Mierzwa, Stanisław Partyka, Marek Drąg, Tomasz Zalewski, Maciej Siek

Liczba mieszkańców stan na 30 czerwca 2019 r.:

Zasoby sołectwa: dobra infrastruktura, dobra komunikacji MKS, bliski dostęp do Stalowej Woli i Niska

Sołectwo Kłyżów działa na podstawie statutu uchwalonego przez Radę Gminy w 2003 roku. Swym zasięgiem obejmuje wieś Kłyżów.

Zebrania wiejskie [zobacz]

Poprzednie kadencje:

Józef Smalisz pełnił funkcję sołtysa w latach: 1999 – 2019

Skład Rady Sołeckiej w latach 2015-2019: Jan Maślach, Andrzej Dybka, Antoni Marchut, Marta Pawleniak, Bronisław Ślusarczyk.

Skład Rady Sołeckiej w latach 2011-2015: Małgorzata Siek, Jan Maślach, Józef Siek, Roman Podgórski, Stefan Maślach.

Liczba mieszkańców w 2017 r.: 1281 osób

Zdjęcia: Mieczysław Ziarno

Print Friendly, PDF & Email