Jastkowice

Czesław Pyz pełni funkcję sołtysa od 2007 roku

Rada sołecka: Mirosław Czubat, Waldemar Wołoszyn, Bogdan Kuziora, Stanisław Paleń, Adam Sokołowski, Joanna Skrzypek, Janusz Kiełb

Liczba mieszkańców stan na 30 czerwca 2019 r.:

Zasoby sołectwa: największe sołectwo jeśli chodzi o powierzchnię w tym znaczny obszar terenów leśnych, parkiem krajobrazowym Lasy Janowskie oraz z rezerwatem „Jastkowice”.

Sołectwo Jastkowice działa na podstawie statutu uchwalonego przez Radę Gminy w 2003 roku. Swym zasięgiem obejmuje wieś Jastkowice z przysiółkami, z wyłączeniem przysiółka Kuziory.

Zebrania wiejskie [zobacz]

Poprzednie kadencje:

Skład Rady Sołeckiej w latach 2015-2019: Janusz Kiełb, Bogdan Kuziora, Jan Mudy, Stanisław Kowalik, Jan Paleń, Wiesław Ludyjan

Skład Rady Sołeckiej w latach 2011-2015: Tadeusz Bajdas, Janusz Kiełb, Stanisław Kowalik, Bogdan Kuziora, Henryk Ludjan, Jan Mudy

Liczba mieszkańców w 2017 r.: 2834 osoby

Zdjęcia: Mieczysław Ziarno

Print Friendly, PDF & Email