Chłopska Wola

Krzysztof Skrzypek pełni funkcję sołtysa od 2007 roku

Rada sołecka: Sławomir Chyła, Henryk Skrzypek, Jan Król

Liczba mieszkańców stan na 30 kwietnia 2019 r.:

Zasoby sołectwa: atrakcyjne położenie nad Sanem i Bukową w pobliżu Stalowej Woli, dobra infrastruktura techniczna w całym sołectwie, coroczne wydarzenia kulturalnie i sportowe organizowane na terenie sołectwa

Zebrania wiejskie [zobacz]

Poprzednie kadencje:

Skład Rady Sołeckiej w latach 2015-2019: Anna Partyka, Sławomir Chyła, Janusz Krzowski, Tadeusz Moskal, Henryk Skrzypek.

Liczba mieszkańców w 2017 r.: 174 osoby.

Skład Rady Sołeckiej w latach 2011-2015: Krzysztof Mierzwa, Anna Partyka, Sławomir Chyła, Henryk Skrzypek, Tadeusz Moskal.

Skład Rady Sołeckiej w latach 2007 – 2011: Sławomir Chyła, Dariusz Kozłowski, Krzysztof Mierzwa, Monika Pyz, Henryk Skrzypek.

W poprzednich latach funkcję sołtysa sołectwa Chłopska Wola pełnili:
2003 – 2007 Tadeusz Kołpa
1995 – 2003 Mieczysława Kołpa
1976 – 1994 Krystyna Partyka
1970 – 1976 Jan Pasieka
Jan Błażejowski
Walenty Gorczyca
Tomasz Pasieka

Zdjęcia: Mieczysław Ziarno

Print Friendly, PDF & Email