Brandwica

Krzysztof Faraś funkcję sołtysa pełni od 28 kwietnia 2019 r.

Rada sołecka: Krzysztof Hoefler, Katarzyna Bełzak-Paul, Sylwia Książek, Robert Chamera, Witold Stec

Liczba mieszkańców stan na 30 czerwca 2019 r.:

Zasoby sołectwa: położenie blisko drogi wojewódzkiej.

Sołectwo Brandwica działa na podstawie statutu uchwalonego przez Radę Gminy w 2003 roku. Obejmuje swym zasięgiem wieś Brandwica bez przysiółka Bąków.

Zebrania wiejskie [zobacz]

Poprzednie kadencje:

Grażyna Młodożeniec pełniła funkcję sołtysa w latach: 2007 – 2019

Skład Rady Sołeckiej w latach 2015-2019: Krzysztof Hoefler, Paweł Karnat, Agata Piłat, Piotr Sikora, Grażyna Młodożeniec.

Skład Rady Sołeckiej w latach 2011-2015: Katarzyna Bełzak-Paul, Zdzisław Herdzik, Mieczysław Kołodziej, Jadwiga Magdziarz, Czesław Paleń

Liczba mieszkańców w 2017 r.: 596 osób

Zdjęcia z 2016 r.: Mieczysław Ziarno

Zdjęcia z 2019 r.: Krzysztof Faraś

Print Friendly, PDF & Email