Kontakt

URZĄD GMINY W PYSZNICY
UL. WOLNOŚCI 322, 37- 403 PYSZNICA
Stanowisko Imię nazwisko                     Adres e-mail                                         Nr telefonu Numer pokoju
Wójt
Łukasz Bajgierowicz
ug@pysznica.pl 15 841 00 04 24A
Zastępca wójta Witold Pietroniec ug@pysznica.pl 15 841 00 04 24B
Sekretarz gminy
Marta Pawleniak sekretarz@pysznica.pl 15 841 00 86 22
Skarbnik gminy Grażyna Ożga skarbnik@pysznica.pl 15 841 04 77 21
Referat Organizacyjny
Sekretarka Teresa Herdzik ug@pysznica.pl 15 841 00 04/          fax 15 841 00 17 24
Sprawy organizacyjno –  gospodarcze Sylwia Krawiec ug@pysznica.pl 600 411 888 Biuro podawcze
Obsługa organów gminy, BIP Marta Gleich biuro.rady@pysznica.pl 15 841 00 18 30
Promocja gminy Paulina Jastrząb
promocja@pysznica.pl 15 841 01 98
31
Pozyskiwanie środków zewnętrznych,            sprawy społeczne Beata Biały bbialy@pysznica.pl 15 841 01 03 27
Sprawy społeczne,  współpraca                           z mieszkańcami
Monika Bajdo mbajdo@pysznica.pl 15 841 01 03 27
Kadry, program      “Czyste Powietrze” Magdalena Ptak kadry@pysznica.pl czystepowietrze@pysznica.pl 15 841 01 36 33
Informatyk Mariusz Sałach informatyk.ug@pysznica.pl msalach@pysznica.pl 15 841 01 13 8
Referat Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska
Kierownik Referatu
Beata Kuziora planowanie@pysznica.pl 15 841 09 34 4
Gospodarka nieruchomościami, planowanie przestrzenne Weronika Chciuk
wchciuk@pysznica.pl 15 841 09 34 4
Gospodarka nieruchomościami, planowanie przestrzenne Artur Stelmach astelmach@pysznica.pl 15 841 09 34 4
Ochrona środowiska Małgorzata Wieteska
srodowisko@pysznica.pl 15 841 01 32 26
Referat Inwestycji i Zamówień Publicznych
Infrastruktura techniczna Ryszard Szado infrastruktura@pysznica.pl 15 841 01 12 23
Inwestycje Łukasz Mizera
inwestycje@pysznica.pl 15 841 01 12 23
Zamówienia publiczne Jarosław Iwan
zamowienia@pysznica.pl 15 841 01 12 23
Referat Podatków i Opłat
Kierownik Referatu
Celestyna Pawelic cpawelic@pysznica.pl 15 640 41 43
2
Księgowość podatkowa Patrycja Dębowska pdebowska@pysznica.pl 15 640 41 42
2
Wymiar podatków i opłat Elżbieta Kutyła ekutyla@pysznica.pl 15 841 00 47 1
Odpady komunalne Anna Sznaikart asznaikart@pysznica.pl gok@pysznica.pl 15 841 00 24 3
Egzekucja podatków          i opłat Anastazja Chmiel achmiel@pysznica 15 841 00 24 3
Referat Finansów i Budżetu
Księgowość budżetowa Renata Skrzypek rskrzypek@pysznica.pl 15 841 00 25 29
Księgowość budżetowa Katarzyna Siembida ksiembida@pysznica.pl 15 841 00 25 29
Księgowość budżetowa Wioletta Mazur wmazur@pysznica.pl 15 841 00 25 29
Rozliczenia finansowe Lidia Matyka lmatyka@pysznica.pl 15 841 09 36 28
Rozliczenia finansowe Ewa Jabłońska ejablonska@pysznica.pl 15 841 09 36 28
Stanowiska samodzielne
Zastępca Kierownika USC Izabela Kowalik usc@pysznica.pl 15 841 00 16 5
Zarządzanie kryzysowe, obrona cywilna, sprawy obronne i wojskowe Mateusz Wiśniewski gczk@pysznica.pl 15 841 01 13 8
Radca prawny Małgorzata Galczak 15 814 21 11 20

Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego w Pysznicy
ul. Wolności 322, pok. nr 8, tel. 15 841 00 04, 15 841 01 13, fax. 15 841 00 17, e-mail: gczk@pysznica.pl

Inspektor Ochrony Danych w Urzędzie Gminy Pysznicy: iod@pysznica.pl

Urząd Stanu Cywilnego w Pysznicy
ul. Wolności 322, pok. nr 5, tel. 15 841 00 16, e-mail: usc@pysznica.pl

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Pysznicy
Pysznica, ul. Wolności 322
37-403 Pysznica
tel. 15 841 01 03, e-mail: gkrpa@pysznica.pl

Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Pysznicy
ul. Wolności 295, tel. 15 841 00 08, e-mail: gzk@pysznica.pl

Dom Kultury w Pysznicy
ul. Wolności 322, tel. 15 841 00 48, e-mail: dk@pysznica.pl, www.dk.pysznica.pl

Ośrodek Pomocy Społecznej Pysznica
ul. Wolności 277, 37-403 Pysznica
kierownik OPS – Teresa Kudłacik, tel. 15 642 52 65,
sekretariat – Stanisław Paleń, tel. 15 642 75 99, e-mail: opspysznica@gmail.com
świadczenia rodzinne, tel. 15 642 52 32,
księgowość, tel. 15 642 52 39,
pracownicy socjalni:
Elżbieta Paluch, tel. 15 642 52 11, 786 024 413
Małgorzata Maślach, tel. 786 024 411
Marta Krajewska, tel. 15 642 58 38, 786 024 416
Anna Herdzik, tel. 15 642 58 38, 786 024 416
Aneta Sagan, tel. 15 642 58 38, 786 024 416
asystent rodziny tel. 698 406 737
Telefon zaufania: 734 454 444
www.pysznica.e-ops.pl

Gminna Biblioteka Publiczna Pysznica
ul. Wolności 259, tel. 15 841 00 05, e-mail: biblioteka@pysznica.pl
www.biblioteka.pysznica.pl

Filie: Jastkowice ul. Armii Krajowej 18, tel. 15 841 03 13
Kłyżów ul. Mickiewicza 46, tel. 15 841 07 48

Gminny Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli w Pysznicy
ul. Wolności 277, tel. 15 841 00 13, e-mail: gzosp@pysznica.pl

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Pysznicy
ul. Sportowa 1, tel. 15 814 40 67 (sekretariat), 15 814 40 68 (kuchnia)
e-mail: szpysznica@o2.pl
www.szkola.pysznica.pl

Publiczna Szkoła Podstawowa im. AK w Jastkowicach
ul. Mickiewicza 1, tel. 15 841 03 11, e-mail: sekretariat@zsjastkowice.pl
www.zsjastkowice.pl

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Kłyżowie
ul. Mickiewicza 70, tel. 15 841 07 46, e-mail: zs.klyzow@pysznica.pl
www.zsklyzow.szkolnastrona.pl

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Krzakach
ul. Nowa 15, tel. 15 841 07 47, e-mail: psp.krzaki@pysznica.pl
www.pspkrzaki.szkolna.net

Przedszkole Pysznica
ul. Wolności 295, tel. 15 841 00 34, e-mail: przedszkole@pysznica.pl
www.przedszkole.edupage.pl

INNE PODMIOTY

Posterunek Policji w Pysznicy
Pysznica, ul. Wolności 275, tel. 15 877 33 72

Ochotnicza Straż Pożarna w Kłyżowie
tel. 15 841 06 94

Parafia Rzymskokatolicka pw. Podwyższenia Krzyża Świętego
Pysznica, ul. Wolności 297, tel. 15 841 00 27
www.parafiapysznica.pl

Parafia Rzymskokatolicka pw. Przemienienia Pańskiego
Jastkowice ul. Armii Krajowej 36, tel. 15 841 03 12
www.parafiajastkowice.pysznica.pl

Parafia Rzymskokatolicka pw. Wniebowzięcia NMP i św. Maksymiliana Kolbe
Kłyżów, ul. Mickiewicza 38, tel. 726 600 106, www.parafiaklyzow.pl

Parafia Rzymskokatolicka pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła
Krzaki, ul. Nowa 20, tel. 15 841 07 13, www.krzaki.parafialnastrona.pl

Zgromadzenie Córek Matki Bożej Bolesnej – Serafitek
Pysznica, ul. Wolności 301, tel. 15 841 00 74

Wspólnota Niepokalanej Oblubienicy Ducha Świętego
Jastkowice, ul. Ruda 8, e-mail: siostry.ruda@gmail.com

Print Friendly, PDF & Email