Ogólnopolska Akcja Edukacyjna “Dzieci uczą Rodziców”

Centrum Rozwoju Lokalnego serdecznie zaprasza wszystkie przedszkola i klasy 1-3 szkół podstawowych do udziału w objętej honorowym patronatem Ministra Edukacji Narodowej ogólnopolskiej, trwającej do końca roku szkolnego 2019/2020 akcji edukacyjnej pn. “Dzieci uczą rodziców”. Celem akcji wsparcie procesu edukacji najmłodszych, czytaj więcej

Konkurs dla szkół podstawowych “Sprzątamy-segregujemy-pokazujemy, jak dbamy”

Zgodnie z polskim prawem opakowania po środkach niebezpiecznych, w tym po środkach ochrony roślin, powinny być odpowiednio zagospodarowane. System Zbiórki Opakowań PSOR pomaga w prosty, odpowiedzialny i bezpieczny dla środowiska sposób wypełniać ten prawny obowiązek. Szczegóły [zobacz] Fundacja Nasza Ziemia czytaj więcej

PRZEDSZKOLE W PYSZNICY SERDECZNIE ZAPRASZA RODZICÓW I DZIECI DO udziału w Konkursie Fotograficznym PT. „ RODZINNE WAKACJE W OBIEKTYWIE”

ORGANIZATOR: PRZEDSZKOLE W PYSZNICY 1.CELE KONKURSU 1.Kształtowanie postaw rodzinnych przez uczestnictwo w konkursie. 2.Rozbudzanie zainteresowania dzieci i ukazywania piękna wakacyjnych podróży z rodziną. 3.Rozwijanie i kształtowanie wrażliwości estetycznej. 4.Kształtowanie właściwych postaw w rodzinie. Rozwijanie zainteresowań fotograficznych wśród dzieci przy pomocy czytaj więcej

Konkurs pod nazwą “Mistrz Recyklingu Maks porządkuje odpady”

Fundacja Chlorofil, której celem statutowym jest edukacja ekologiczna, zaprasza placówki oświatowe: szkoły, ośrodki wychowawcze, świetlice do udziału w ogólnopolskim konkursie ekologicznym dla uczniów szkół podstawowych. Konkurs pod nazwą “Mistrz Recyklingu Maks porządkuje odpady” odbywa się pod patronatem honorowym Urzędu Marszałkowskiego i czytaj więcej

11 kwietnia startuje największa akcja edukacji ekologicznej LISTY DLA ZIEMI, w której uczestniczy ponad 150 tysięcy osób

Listy dla Ziemi – apel najmłodszych o bycie po stronie natury W kwietniu rozpocznie się kolejna edycja ogólnopolskiej akcji Listy dla Ziemi, podczas której dzieci i młodzież, w formie listów, zachęcają dorosłych do proekologicznych zachowań i działań na rzecz natury. czytaj więcej