PSP im. Jana Pawła II w Pysznicy

Misja szkoły:
„…budować fundamenty pod Ich przyszłe życie” – słowa zaczerpnięte z homilii Jana Pawła II wygłoszonej w Łowiczu w 1999 r.                    

Możemy poszczycić się najstarszą historią szkolnictwa na terenie Gminy Pysznica. Zachowane szkolne archiwa sięgają 1792 roku. Zespół Szkół w Pysznicy w obecnej strukturze funkcjonuje od 1 września 1999 r. W skład zespołu szkół wchodzi: Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Pysznicy oraz Gimnazjum Publiczne Jana Pawła II w Pysznicy.
Baza szkoły:
1 września 2010 r. został oddany do użytku nowy obiekt szkolny. Szkoła wygląda wyjątkowo pięknie i jest kompleksem na miarę XXI wieku. Nowoczesny obiekt dydaktyczny składa się z trzech segmentów. W segmencie B mieści się 10 sal dydaktycznych, w tym dwie pracownie informatyczne, pracownia fizyki, chemii oraz pracownia językowa. Znajduje się w nim także świetlica, biblioteka z czytelnią, gabinet logopedy, pedagoga szkolnego, higienistki, szatnia, pomieszczenia biurowe oraz stołówka z nowocześnie wyposażoną kuchnią.
Segment A w całości przeznaczony jest dla uczniów klas I-III szkoły podstawowej i oddziału przedszkolnego.
W segmencie C mieści się pełnowymiarowa hala sportowa z trybunami na 250 miejsc, wyposażona w ściankę alpinistyczną o wysokości 7,5 m z czterema ścieżkami wspinaczkowymi oraz salę ćwiczeń z siłownią. Hala może być podzielona na trzy niezależne boiska. Cały obiekt jest monitorowany.

W ramach realizacji programu rozwijania zainteresowań i uzdolnień oraz wyrównywania szans edukacyjnych w szkole organizowane są zajęcia pozalekcyjne: chór szkolny, koła przedmiotowe, koła zainteresowań, zajęcia sportowe, zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze, korekcyjno-kompensacyjne i logopedyczne.
Szkoła podejmuje działania wzbogacające ofertę edukacyjną, m.in. lekcje i warsztaty w Muzeum Regionalnym, spotkania autorskie, wyjazdy do teatru i na seanse filmowe.
W szkole działają Szkolny Klub Sportowy i Uczniowski Klub Sportowy. Uczniowie osiągają liczne sukcesy w różnych dyscyplinach sportowych.
Największe sukcesy uczniów:
– I miejsce w Wojewódzkim Finale oraz XIII miejsce w Finale Ogólnopolskim Turnieju Orlika  o Puchar Premiera Donalda Tuska.
– I miejsce w trójboju lekkoatletycznym w Finale Wojewódzkich Igrzysk Młodzieży Szkolnej.
– IV miejsce w Finale Wojewódzkim Turnieju Piłki Nożnej „Coca Cola CUP” w kat. dziewcząt.
– IV miejsce w Finale Wojewódzkim Igrzysk Młodzieży Szkolnej w Unihokeju Dziewcząt.
– I miejsce w Turnieju Wojewódzkim Piłki Nożnej im. Marka Wilgusa w kat. dziewcząt.
– II miejsce w Półfinale Wojewódzkim Gimnazjady w Unihokeju Dziewcząt
– Indywidualne medale w Mistrzostwach Województwa w LA w ramach Igrzysk Młodzieży Szkolnej i Gimnazjady.

Od 2001 r. Zespół Szkół w Pysznicy posiada Wojewódzki Certyfikat Szkoły Promującej Zdrowie i realizuje program promocji zdrowia, w ramach którego odbywają się przedstawienia, wyjazdy na zieloną szkołę, warsztaty profilaktyczne oraz zajęcia w ramach programu „Bezpieczne ferie”.

Realizując treści i zadania programu wychowawczego w zakresie edukacji regionalnej, szkoła umożliwia prowadzenie „rozmowy w czasie” między pokoleniami, poznanie dziedzictwa religijnego, społeczno – kulturowego i odnalezienie się w historii poprzednich pokoleń. Wartości te służą rozbudzeniu miłości do ziemi rodzinnej, budowaniu więzi międzyludzkich, rozumieniu i docenianiu kultury swojego regionu, a także innych kultur.
Od kilkunastu lat w szkole organizowane są Dni Seniora, Dni Rodziny, konkursy na szopkę i kartkę bożonarodzeniową, na palmę i koszyk wielkanocny, warsztaty wykonywania palm. Konkursy nie tylko angażują rodziny wielopokoleniowe, ale także wzmacniają właściwe zachowania w zakresie więzi rodzinnych, szacunku do osób starszych oraz kultywowania tradycji
Jednym ze stałych elementów pracy wychowawczej i edukacyjnej naszej szkoły stały się warsztaty rękodzielnicze. Od 2007 roku warsztaty prowadzone są we współpracy z Muzeum Regionalnym w Stalowej Woli i są częścią wieloletniego projektu etnograficznego „Ocalić od zapomnienia”.
W Szkolnej Izbie Tradycji eksponowane są pamiątki, dawne narzędzia rolnicze i przedmioty użytku codziennego będące efektem pracy uczniów w ramach realizacji projektów:
– Ginące umiejętności.
– Opowieści z życia wsi.
– Wspomnienia z dzieciństwa.
Wieloletnia praca społeczności szkolnej w zakresie: wzrastania z Patronem, edukacji patriotycznej i regionalnej przyniosła wymierne efekty w Ogólnopolskim Konkursie „Szkoła z Tradycją”. Nasza szkoła zdobyła I miejsce w kategorii szkół podstawowych.
Oddziaływania wychowawcze szkoły w dużej mierze opierają się o przesłanie i naukę społeczną Patrona szkoły – Jana Pawła II, która jest skarbnicą myśli, motywów do pracy nad charakterem młodego człowieka. Społeczność szkolna od 2001 roku jest inicjatorem integracji szkół noszących imię Jana Pawła II poprzez organizację corocznego Przeglądu Twórczości Dzieci i Młodzieży. Każda edycja przeglądu ma swoje hasło przewodnie i zakończona jest publikacją nagrodzonych prac. Przeglądowi towarzyszy pokonkursowa wystawa prac plastycznych, część artystyczna oraz spotkanie integracyjne.
Od 2008 r. Przegląd Twórczości ma zasięg międzywojewódzki (w konkursach plastycznym i poetyckim uczestniczą młodzi twórcy z województw: podkarpackiego, lubelskiego, świętokrzyskiego, łódzkiego, mazowieckiego, małopolskiego oraz ze Słowacji). Międzywojewódzki Przegląd Twórczości Dzieci i Młodzieży organizowany jest przy współpracy ze Stowarzyszeniem Rodziców na Rzecz Wspierania Zespołu Szkół w Pysznicy oraz wsparciu władz samorządowych. Ponadto w kalendarzu uroczystości szkolnych na stałe wpisały się: Ogólnopolski Dzień Papieski oraz Święto Szkoły obchodzone 16 października.
Z inicjatywy naszej szkoły w trosce o wychowanie młodego pokolenia, a także w celu: zacieśniania współpracy dydaktyczno-wychowawczej, wymiany doświadczeń w zakresie pracy z Patronem oraz propagowania wartości wynikających z edukacji patriotycznej została powołana Sandomierska Rodzina Szkół imieniem Jana Pawła II.
Od 2010 r. Gimnazjum Publiczne w Pysznicy nosi imię Jana Pawła II. Absolwenci szkoły podstawowej kontynuują wzrastanie zgodnie z misją szkoły „…budować fundamenty pod Ich przyszłe życie”.
Dla „zatrzymania w czasie” wszystkich działań wzmacniających pożądane zachowania naszych uczniów, w hołdzie Patronowi została otwarta Sala Patrona. Pierwszą część ekspozycji stanowią plansze wypełnione treściami związanymi z Dziełem Życia i Nauczaniem Jana Pawła II. W drugiej części zostały rozmieszczone informacje i fotografie świadczące o naszym wzrastaniu z Patronem począwszy od 1999 r. Ekspozycję zamykają „ślady obecności”- osobiste pamiątki nauczycieli, uczniów, osób związanych ze szkołą, którzy „poczuli dotyk” Jana Pawła II, ten dosłowny poprzez osobisty kontakt i ten wyrażony poprzez różnorodne inicjatywy i działania.

Pracę szkoły wspiera Rada Rodziców oraz Stowarzyszenie Rodziców na Rzecz Wspierania Zespołu Szkół w Pysznicy.

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Pysznicy
ul. Sportowa 1
37-403 Pysznica
tel. 15 814 40 67
e-mail: szpysznica@o2.pl

Więcej informacji na www.szkola.pysznica.pl

Print Friendly, PDF & Email