PSP im. Armii Krajowej w Jastkowicach

Nadrzędnym celem procesu dydaktyczno-wychowawczego jest wszechstronny rozwój osobowy uczniów i przygotowanie ich do uczestnictwa w życiu kulturalnym i społecznym kraju ze szczególnym uwzględnieniem wychowania w duchu patriotycznym.
W naszej szkole :
– organizujemy uroczystości  środowiskowe o charakterze patriotycznym, imprezy kulturalno – rozrywkowe i spotkania z ciekawymi ludźmi;
– organizujemy liczne akcje charytatywne i bierzemy udział w akcjach różnych organizacji zewnętrznych;
– realizujemy unijne projekty;
– organizujemy wycieczki krajoznawcze w miejsca atrakcyjne pod względem turystycznym i historycznym;
– osiągamy sukcesy w różnych konkursach i zawodach sportowych;
– najzdolniejsi uczniowie otrzymują stypendium dyrektora szkoły;
– zapewniamy stałą pomoc pedagoga, logopedy i pielęgniarki szkolnej;
– uczniowie spoza Jastkowic  dowożeni są autobusem szkolnym.
Nasza szkoła posiada:
– świetlicę
– stołówkę
– sklepik szkolny
– dwie pracownie komputerowe
– Szkolną Izbę Pamięci
– nowoczesną salę gimnastyczną
– siłownię
– boisko szkolne z ogólnodostępnym placem zabaw
– bibliotekę z internetowym centrum informacji multimedialnej.
W  szkole  działają organizacje uczniowskie:
– Samorząd Uczniowski
– Koło Przyjaciół Książki
– Szkolny Klub Sportowy
– Liga Ochrony Przyrody
– Klub ,,Ręce i Serce”
– Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej

W naszej szkole uczniowie mogą skorzystać z różnych zajęć pozalekcyjnych:
– kół przedmiotowych
– zespołu wokalnego
– kółka teatralnego
– kółka tanecznego
– zajęć sportowo – rekreacyjnych.

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Armii Krajowej w Jastkowicach
ul. Mickiewicza 1
37-403 Jastkowice
e: mail: sekretariat@zsjastkowice.pl

Więcej informacji na stronie internetowej szkoły www.zsjastkowice.pl

Print Friendly, PDF & Email