Publiczna Szkoła Podstawowa w Krzakach

Misja i wizja szkoły
„Świat jest jeden, choć różny dla wielu. Pomagamy w jego rozumieniu, tworzymy połączenia w umysłach uczniów.”

Jesteśmy szkołą, która:
• wspiera rozwój osobowościowy, duchowy i fizyczny,
• kształtuje postawy etyczno-moralne,
• zapewnia różnorodne, bezpieczne i przyjazne środowisko edukacyjne przygotowujące do życia we współczesnej cywilizacji,
• rozwija zdolność i zainteresowania,
• umacnia wiarę we własne siły.

Uczeń naszej szkoły to człowiek otwarty, tolerancyjny, wrażliwy, wiodący zdrowy tryb życia, przygotowany do dalszych etapów kształcenia, śmiało kroczący w przyszłość.

Początki naszej szkoły sięgają 1925 roku. Od tego czasu zmieniła się ona całkowicie.
W chwili obecnej nasza placówka to: oddział przedszkolny dla pięciolatków i sześciolatków  i ośmioletnia szkoła podstawowa.
Dnia 2 maja 2010 roku  Publiczna Szkoła Podstawowa w Krzakach otrzymała imię Orła Białego.

Czym dysponujemy:
Liczba sal lekcyjnych: 6 ( w tym pracownia językowa, biologiczno-geograficzna, fizyczno-chemiczna)
Sala gimnastyczna z siłownią oraz z zapleczem sanitarnym
Boisko i plac zabaw oraz Otwarta Strefa Aktywności
Biblioteka z pracownią ICIM
Pracownia komputerowa i mobilna pracownia komputerowa
Oddział przedszkolny z salą zabaw

CZEGO  I  JAK  UCZYMY
Na co kładziemy nacisk ?
Kładziemy nacisk na kształcenie umiejętności i ich wykorzystanie w praktyce w zakresie wszystkich przedmiotów. Dbamy o to, by wykorzystywać do tego technologię komputerową. Stosujemy metody aktywne. Szczególnie mocno troszczymy się o bezpieczeństwo dzieci. Staramy się też uwrażliwić je na potrzeby innych ludzi. Uczymy otwartości i tolerancji.

Co nas wyróżnia ?
Nasza szkoła jest przestronna. Ma dobrze wyposażone, estetyczne sale lekcyjne. Stale rozwija bazę informatyczną.  Dbamy o to, by dzieci jak najlepiej poznały swój region i jego kulturę. Zależy nam również, by odnalazły swoje miejsce w Europie.
Uczniowie szkoły mogą uczestniczyć w następujących zajęciach:
sportowych,
informatycznych,
matematycznych,
przyrodniczych,
polonistycznych,
muzycznych
tanecznych.
Najczęściej zajęcia odbywają się raz albo dwa razy w tygodniu.
Udział w zajęciach pozalekcyjnych organizowanych przez szkołę jest bezpłatny.

Konkursy
Uczniowie naszej szkoły biorą liczny udział w konkursach oraz zawodach sportowych organizowanych na terenie szkoły, gminy, powiatu, województwa. Osiągają w nich wiele sukcesów.
W naszej szkole :
– organizujemy imprezy wynikające z kalendarza szkoły,
– bierzemy udział w licznych akcjach charytatywnych,
– organizujemy wycieczki krajoznawcze w różne zakątki Polski,
– uczniowie  otrzymują za wysokie wyniki w nauczaniu i osiągnięcia sportowe stypendium dyrektora szkoły,
– nasi uczniowie mają zapewnioną stałą pomoc pedagoga, logopedy i pielęgniarki szkolnej.

„UCZYMY SIĘ NIE DLA SZKOŁY, LECZ DLA ŻYCIA”

Model absolwenta szkoły
Uczeń kończący naszą szkołę dobrze funkcjonuje w swoim środowisku, w domu i w szkole. Jest pogodny, ma pozytywny, choć nie bezkrytyczny stosunek do otaczającej go rzeczywistości. Posiada umiejętność efektywnego komunikowania, współpracy oraz kontrolowania własnych emocji. Jest świadomy dziedzictwa kulturowego regionu, kraju, Europy, świata. Dba o swoje zdrowie i sprawność fizyczną.  Traktuje  zdobywanie wiedzy jako podstawę własnego rozwoju.

Absolwent jest:
– aktywny – posiada zainteresowania, pasje , jest twórczy, wykazuje się samodzielnością
– ciekawy świata –  korzysta z różnych źródeł informacji, wykorzystuje zdobytą wiedzę
– odpowiedzialny – umie samodzielnie rozwiązywać problemy, podejmuje działania i przewiduje ich konsekwencje
– otwarty – potrafi ważnie słuchać, rozmawiać, umie współpracować w grupie, prezentuje swój punkt widzenia i szanuje poglądy innych
– optymista – pozytywnie patrzy na świat, lubi siebie i innych
– tolerancyjny –  szanuje inne rasy i racje oraz ich poglądy, jest wrażliwy na potrzeby drugiego człowieka
– świadomy swoich praw i praw innych ludzi – zna swoją wartość, swoje prawa, zna i respektuje praw innych

PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA
im. Orła Białego w Krzakach
ul. Nowa 15, 37-403 Pysznica
tel. (15) 841-07-47
e-mail: psp.krzaki@pysznica.pl
www.pspkrzaki.szkolna.net

Print Friendly, PDF & Email