Przedszkole

Przedszkole w Pysznicy jest placówką sześciooddziałową. Mieści się w dogodnie usytuowanych dwóch budynkach, z dala od dużego ruchu ulicznego.

Przedszkole posiada 6 sal zajęć, kuchnię, jadalnię, sześć łazienek, pomieszczenia administracyjno-gospodarcze. Dysponuje placem zabaw otoczonym zielenią.

Dodatkowe Punkty Przedszkolne znajdują się w Jastkowicach i Brandwicy. Organem prowadzącym placówkę jest Gmina Pysznica. Nadzór pedagogiczny sprawuje Kurator Oświaty w Rzeszowie.

Przedszkole jest placówką publiczną:

  • prowadzi działalność wychowawczo – dydaktyczną w zakresie wychowania przedszkolnego,
  • dokonuje rekrutacji w oparciu o zasadę pełnej dostępności,
  • zatrudnione nauczycielki posiadają pełne kwalifikacje do pracy z dziećmi

Przedszkole jest czynne od poniedziałku do piątku od 6.00 do 16.30. W tym czasie odbywają się zajęcia planowe, indywidualne, organizowane przez nauczycielki. W godzinach rannych odbywają zabawy indywidualne i integracyjne oraz korekcyjno – kompensacyjne.                                              Czas popołudniowy wypełniają swobodne zabawy dzieci oraz rozmowy z rodzicami. Praca dydaktyczno – wychowawcza prowadzona jest w oparciu o zestawy programów.                                                                                                  Do przedszkola uczęszczają dzieci w wieku od 2,5 do 5 lat.

Zapraszamy do Przedszkola w Pysznicy
Ul. Wolności 295
37-403 Pysznica
Tel.: 15 841 00 34
e-mail: przedszkole@pysznica.pl

Więcej informacji na stronie internetowej http://przedszkolepysznica.edupage.org

Print Friendly, PDF & Email