Gminny Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli

GZOSiP w Pysznicy zapewnia obsługę administracyjno – księgową wszystkich szkół oraz przedszkola, dla których organem prowadzącym jest gmina Pysznica. Do zadań GZOSiP należy prowadzenie kompleksowej obsługi finansowo-księgowej, prowadzenie sprawozdawczości, opracowywanie planów dochodów i wydatków budżetowych, opracowywanie zbiorczych projektów, planów i analiz ekonomicznych oraz informacji w zakresie zadań oświaty i wychowania, sprawy remontów i napraw oraz zadań inwestycyjnych, sprawy wyposażenia szkół i przedszkoli w pomoce dydaktyczne, sprzęt niezbędny do pełnej realizacji programów nauczania, wychowania i innych zadań statutowych, sprawy organizacji dowozu uczniów do szkół, pomoc i doradztwo w tych sprawach dla kierowników jednostek obsługiwanych. GZOSiP zatrudnia 4 pracowników.

Adres: Pysznica, ul. Wolności 277

tel. 15 841 00 13, e-mail: gzosp@pysznica.pl

Print Friendly, PDF & Email