Dom Kultury

Dom Kultury w Pysznicy proponuje w swej bogatej ofercie kulturalnej wiele ciekawych form spędzania czasu wolnego. Wychodząc naprzeciw potrzebom społeczności lokalnej na przestrzeni lat, instytucja wypracowała wiele stałych działań, dopasowując je do indywidualnych potrzeb kulturalnych i zainteresowań potencjalnych odbiorców. Za czytaj więcej

Publiczna Szkoła Podstawowa w Krzakach

Misja i wizja szkoły „Świat jest jeden, choć różny dla wielu. Pomagamy w jego rozumieniu, tworzymy połączenia w umysłach uczniów.” Jesteśmy szkołą, która: • wspiera rozwój osobowościowy, duchowy i fizyczny, • kształtuje postawy etyczno-moralne, • zapewnia różnorodne, bezpieczne i przyjazne środowisko edukacyjne przygotowujące czytaj więcej

Gminny Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli

GZOSiP w Pysznicy zapewnia obsługę administracyjno – księgową wszystkich szkół oraz przedszkola, dla których organem prowadzącym jest gmina Pysznica. Do zadań GZOSiP należy prowadzenie kompleksowej obsługi finansowo-księgowej, prowadzenie sprawozdawczości, opracowywanie planów dochodów i wydatków budżetowych, opracowywanie zbiorczych projektów, planów i czytaj więcej