GKRPA

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Pysznicy została powołana zarządzeniem Nr 112/2018 Wójta Gminy Pysznica z dnia 3 grudnia 2018 r., zmienionego zarządzeniem Nr 44/2019 z dnia 3 kwietnia 2019 r. oraz zarządzeniem Nr 167/2019 z dnia 13 grudnia 2019 r.

Skład komisji:
Przewodniczący: Beata Biały, Sekretarz: Monika Bajdo
Członkowie: Katarzyna Rogala, Alina Tofil, Elżbieta Paluch, Iwona Grzybowska, Małgorzata Liwak, Elżbieta Ślusarczyk, Krzysztof Kuziora.
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wykonuje zadania wynikające z ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

kontakt: tel. 15 841 01 03, e-mail: gkrpa@pysznica.pl

I posiedzenie GKRPA – 13 grudnia 2018 r.

II posiedzenie GKRPA – 24 stycznia 2019 r.

III posiedzenie GKRPA – 12 czerwca 2019 r.

IV posiedzenie GKRPA – 25 listopada 2019 r.

V posiedzenie GKRPA – 16 grudnia 2019 r.

VI posiedzenie GKRPA – 5 lutego 2019 r.

Planowane terminy posiedzeń GKRPA w 2020 r.:

VII posiedzenie GKRPA – 2 kwietnia 2020 r.

VIII posiedzenie GKRPA – 4 czerwca 2020 r.

IX posiedzenie GKRPA – 3 września 2020 r.

X posiedzenie GKRPA – 5 listopada 2020 r.

XI posiedzenie GKRPA – 10 grudnia 2020 r.

Print Friendly, PDF & Email