GKRPA

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Pysznicy została powołana zarządzeniem Nr 112/2018 Wójta Gminy Pysznica z dnia 3 grudnia 2018 r., zmienionego zarządzeniem Nr 44/2019 z dnia 3 kwietnia 2019 r. oraz zarządzeniem Nr 167/2019 z dnia 13 grudnia 2019 r.

Skład komisji:
Przewodniczący: Beata Biały, Sekretarz: Monika Bajdo
Członkowie: Katarzyna Rogala, Alina Tofil, Elżbieta Paluch, Iwona Grzybowska, Małgorzata Liwak, Elżbieta Ślusarczyk, Krzysztof Kuziora.
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wykonuje zadania wynikające z ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

kontakt: tel. 15 841 01 03, e-mail: gkrpa@pysznica.pl

Planowane terminy posiedzeń GKRPA w 2021 r.:

4 marca 2021 r.

6 maja 2021 r.

17 czerwca 2021 r.

 2 września 2021 r.

29 października 2021 r.

2 grudnia 2021 r.

Print Friendly, PDF & Email