Fundusz dróg samorządowych

PROJEKTY DOFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA I ŚRODKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU DOCELOWEGO.

Dobiegły końca remonty dróg w gminie Pysznica wsparte dofinansowaniem z budżetu państwa w ramach Funduszu Dróg Samorządowych (FDS).

Pierwsze zrealizowane zadanie to remont dróg nr 101224R (ulica Kaczyłów), 101242R (ulica Słoneczna) i 101216R (ulica Kościelna i Jedności Narodowej) w miejscowości Pysznica. W ramach tego zadania wyremontowano 1701 m dróg za kwotę 389 047,92 zł z czego 272 33300 zł pochodziło z Funduszu Dróg Samorządowych, a pozostałe środki z budżetu gminy. 

Drugie zadanie polegało na remoncie drogi gminnej nr 101233R – ulicy Podsanie w Kłyżowie. Całkowity koszt remontu 998 metrów drogi to 249 762,96 zł – z Funduszu Dróg Samorządowych gmina pozyskała kwotę 174 834,30 zł.

Print Friendly, PDF & Email