Lista obiektów wpisanych do gminnej ewidencji zabytków

1. Zbiorowe mogiły Żydów pomordowanych w latach 1942-1943 – rejestr zabytków 490/A

2. Cmentarz wojenny w Kochanach – rejestr zabytków 506/A

3. Kaplica NMP w Olszowcu – rejestr zabytków A – 198

4. Plebania w Pysznicy – rejestr zabytków A – 276

5. Krzyż przydrożny w Brandwicy – wojewódzka ewidencja zabytków

6. Kapliczka Matki Bożej Częstochowskiej w Chłopskiej Woli – wojewódzka ewidencja zabytków

7. Kościół parafialny p.w. Przemienienia Pańskiego w Jastkowicach – wojewódzka ewidencja zabytków

8. Dzwonnica przy kościele parafialnym p.w. Przemienienia Pańskiego w Jastkowicach – wojewódzka ewidencja zabytków

9. Plebania w Jastkowicach – wojewódzka ewidencja zabytków

10. Dom ze sklepem w Jastkowicach – wojewódzka ewidencja zabytków

11. Chałupa w Kochanach – wojewódzka ewidencja zabytków

12. Grób żołnierzy AK – T.Puki i Z. Hirnika – wojewódzka ewidencja zabytków

13. Dawna kaplica w Krzakach – wojewódzka ewidencja zabytków

14. Chałupa nr 22 w Kłyżowie – wojewódzka ewidencja zabytków

15. Mogiły partyzantów GL w Krzakach – wojewódzka ewidencja zabytków

16. Kapliczka w Piskorowym Stawie – wojewódzka ewidencja zabytków

17. Kościół parafialny p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego i św. Jana Chrzciciela – wojewódzka ewidencja zabytków

18. Budynek byłej szkoły w Pysznicy – wojewódzka ewidencja zabytków

19. Dom rodziny Ziarnów (vis a vis usc) – wojewódzka ewidencja zabytków

20 Cmentarz parafialny w Pysznicy – wojewódzka ewidencja zabytków

21. Kapliczka Serca Pana Jezusa w Pysznicy – wojewódzka ewidencja zabytków

22. Kapliczka MBNP w Pysznicy – wojewódzka ewidencja zabytków

23. Kopiec Grunwaldzki w Pysznicy – wojewódzka ewidencja zabytków

24. Kapliczka św. Józefa w Pysznicy – wojewódzka ewidencja zabytków

25. Kapliczka w Słomianej – wojewódzka ewidencja zabytków

26. Kapliczka MBNP w Słomianej – wojewódzka ewidencja zabytków

27. Kapliczka Św. Jana Nepomucena wraz z figurką tego świętego – wojewódzka ewidencja zabytków

28. Chałupa nr 72 w Studzieńcu – wojewódzka ewidencja zabytków

29. Grób partyzanta radzieckiego w Studzieńcu – wojewódzka ewidencja zabytków

30. Kapliczka Matki Bożej Leżajskiej w Sudołach – wojewódzka ewidencja zabytków

31. Budynek szkoły w Sudołach – wojewódzka ewidencja zabytków

32. Kapliczka u zbiegu ulic Ziarny i Folwarczna w Pysznicy – wojewódzka ewidencja zabytków

33. Kapliczka Św. Jana w Rudzie Jastkowskiej – gminna ewidencja zabytków

34.Kapliczka na rozdrożu w Rudzie Jastkowskiej – gminna ewidencja zabytków

 

Print Friendly, PDF & Email