Gminne Centrum Sportowo-Rekreacyjne i Kulturalne

W skład kompleksu sportowo-rekreacyjnego wchodzą:
– boisko do piłki nożnej-wymiary płyty- 30,0 m x 62,0 m,  nawierzchnia- trawa syntetyczna
– boisko sportowe wielofunkcyjne-wymiary płyty 19,10 m x 32,10 m, nawierzchnia poliuretan
– kort tenisowy–wymiary płyty 18,27 m x 36,57 m otoczony obrzeżem betonowym, nawierzchnia poliuretan
– skatepark o nieregularnych wymiarach płyty wyposażony w 3 rampy i piramidę  nawierzchnia: kostka betonowa bezfazowa
– plac zabaw dla dzieci starszych: wymiary 7,70m x 20,0m-154m2  z wyposażeniem, nawierzchnia z piasku średnioziarnistego, plac ogrodzony drewnianym płotkiem
– plac zabaw dla dzieci młodszych: wymiary 8,0m x 24,0m- 192m2  z wyposażeniem, nawierzchnia z piasku średnioziarnistego, plac ogrodzony drewnianym  płotkiem
– drogi wewnętrzne, parkingi i chodniki obsługujących obiekt
– sanitariaty z dostępem dla osób niepełnosprawnych zlokalizowane w wolnostojącym, murowanym, pokrytym blachą dachówkową budynku
– altana
– ławki, kosze na śmieci, tablice informacyjne

Część sportowo-rekreacyjna powstała w 2010 roku dzięki otrzymaniu przez gminę Pysznica dofinansowania z RPO WP 2007-2013 w ramach projektu „Poprawa infrastruktury sportowo – rekreacyjnej na terenie gminy Pysznica”. Okres realizacji od 1.04.2010r. – 30. 09.2010 r.

Print Friendly, PDF & Email