Ochotnicza Straż Pożarna w Kłyżowie

OSP w Kłyżowie założona została w 1928 roku przez Zygmunta Tkacza (pierwszy naczelnik), Szot Michał (prezes), pozostali członkowie to: Antoni Drąg, Antoni Bąk, Stanisław Dybka, Stanisław Maślach. ówczesne wyposażenie stanowiło kilka łopat, wiader oraz tłumice do gaszenia pokryć dachów ze strzechy. Wszystko to umieszczone było na chłopskim wozie, który stał na placu szkolnym w małej szopie. W czasie II wojny światowej zaczęto gromadzenie materiału na budowę pierwszej strażnicy, którą oddano do użytku na początku lat 50. Komenda Powiatowa Zawodowej Straży Pożarnej w Nisku przekazała pompę – sikawkę uruchamianą ręcznie przez strażaków. Został wykonany wóz na kołach ogumionych, na którym znajdował się sprzęt. Wóz ciągniony przez parę koni – służył przez długie lata OSP, a etatowym woźnicą był Jan Tofil. Ochotnicy z OSP brali udział w różnych zawodach pożarniczych i zajmowali czołowe miejsca. Pod koniec lat 60. otrzymali pierwszą motopompę, a konie zastały zastąpione ciągnikiem. Wkrótce zrodziła się myśl budowy nowej remizy z garażem na samochód bojowy. w 1978 r. powstał Społeczny Komitet budowy Domu Strażaka, na czele którego stanął Józef Młynarski – pomniejszy długoletni prezes OSP Kłyżów. W tych trudnych latach, brak materiałów budowlanych doskwierał wszystkim inwestorom, Józef Mierzwa z poświęceniem zaangażował się w budowę Domu Strażaka, który został uroczyście otwarty 18 maja 1986 r. W marcu 1991 r. OSP Kłyżów otrzymała pierwszy samochód gaśniczy “Star 25” od Przyzakładowej Zawodowej Straży Pożarnej HSW. Sześć lat później do Kłyżowa trafił “Jelcz” przekazany przez OSP Pysznica. Oba te wozy były mocno wyeksploatowane i nie służyły długo w jednostce. W 2003 r. OSP Kłyżów otrzymała od wojska samochód “Star” i po renowacji użytkowała go jako wóz gaśniczy.

30 maja 1997 r. jednostka OSP Kłyżów została włączona do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gasniczego.

W 2008 r. świętowano 80 lecie założenia OSP w Kłyżowie. dokładnie 1 czerwca odbyły się uroczystości rocznicowe, które rozpoczęła Msza Św. w kościele parafialnym. Następnie w szyku marszowym, przy dźwiękach orkiestry, strażacy przeszli na miejscowy stadion sportowy. Podczas tej uroczystości OSP Kłyżów otrzymała sztandar, który poświęcił ks. Krzysztof Kida.

Aktualności OSP Kłyżów [zobacz]

Print Friendly, PDF & Email