Oferta przedszkolna

Przedszkole w Pysznicy mieszczące się przy ul. Wolności 295 jest placówką trzyoddziałową. Mieści się w dogodnie usytuowanym budynku.
Przedszkole posiada 3 sale zajęć, kuchnię, jadalnię, trzy łazienki, pomieszczenia administracyjno gospodarcze. Dysponuje placem zabaw otoczonym zielenią.
Organem prowadzącym placówkę jest Gmina Pysznica. Nadzór pedagogiczny sprawuje Kurator Oświaty w Rzeszowie.

Przedszkole jest placówką publiczną:
prowadzi działalność wychowawczo – dydaktyczną w zakresie wychowania przedszkolnego,
dokonuje rekrutacji w oparciu o zasadę pełnej dostępności,
zatrudnione nauczycielki posiadają pełne kwalifikacje do pracy z dziećmi.

Przedszkole jest czynne od poniedziałku do piątku od 6.00 do 16.30. W tym czasie odbywają się zajęcia planowe, indywidualne, organizowane przez nauczycielki. W godzinach rannych odbywają zabawy indywidualne i integracyjne oraz korekcyjno – kompensacyjne. Czas popołudniowy wypełniają swobodne zabawy dzieci oraz rozmowy z rodzicami. Praca dydaktyczno – wychowawcza prowadzona jest w oparciu o zestawy programów. Do przedszkola w Pysznicy przy ul. Wolności 295 uczęszczają dzieci w wieku od 2,5 do 5 lat.

Print Friendly, PDF & Email