Publiczna Szkoła Podstawowa

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Krzakach

Uczeń naszej szkoły to człowiek otwarty, tolerancyjny, wrażliwy, wiodący zdrowy tryb życia, przygotowany do dalszych etapów kształcenia, śmiało kroczący w przyszłość.
“Świat jest jeden, choć różny dla wielu.
Pomagamy w jego rozumieniu, tworzymy połączenia w umysłach uczniów.”

Jesteśmy szkołą, która:
• wspiera rozwój osobowościowy, duchowy i fizyczny,
• kształtuje postawy etyczno – moralne,
• zapewnia różnorodne, bezpieczne i przyjazne środowisko edukacyjne przygotowujące do życia we współczesnej cywilizacji,
• rozwija zdolność i zainteresowania,
• umacnia wiarę we własne siły.

Początki naszej szkoły sięgają 1925 roku. Od tego czasu zmieniła się ona całkowicie.
W chwili obecnej nasza placówka to: oddział przedszkolny dla pięciolatków i sześciolatków i szkoła podstawowa.
Dnia 2 maja 2010 roku Publiczna Szkoła Podstawowa w Krzakach otrzymała imię Orła Białego.

CZYM DYSPONUJEMY:
Liczba sal lekcyjnych: 6
Sala gimnastyczna z siłownią oraz z zapleczem sanitarnym
Boisko i plac zabaw
Biblioteka z pracownią ICIM
Pracownia komputerowa
Oddział przedszkolny z salą zabaw
CZEGO I JAK UCZYMY:
Na co kładziemy nacisk ?
Kładziemy nacisk na kształcenie umiejętności i ich wykorzystanie w praktyce w zakresie wszystkich przedmiotów. Dbamy o to, by wykorzystywać do tego technologię komputerową. Stosujemy metody aktywne. Szczególnie mocno troszczymy się o bezpieczeństwo dzieci. Staramy się też uwrażliwić je na potrzeby innych ludzi. Uczymy otwartości i tolerancji.
Co nas wyróżnia ?
Nasza szkoła jest przestronna. Ma dobrze wyposażone, estetyczne sale lekcyjne. Stale rozwija bazę komputerową. Dbamy o to, by dzieci jak najlepiej poznały swój region i jego kulturę. Zależy nam również, by odnalazły swoje miejsce w Europie.

ZAJĘCIA POZALEKCYJNE
Uczniowie szkoły mogą uczestniczyć w następujących zajęciach:
teatralnych,
informatycznych,
matematycznych,
przyrodniczych,
plastycznych,
językowych,
polonistycznych,
sportowych,
tanecznych.
Najczęściej zajęcia odbywają się raz albo dwa razy w tygodniu.
Udział w zajęciach pozalekcyjnych organizowanych przez szkołę jest bezpłatny.

KONKURSY
Uczniowie naszej szkoły biorą liczny udział w konkursach oraz zawodach sportowych organizowanych na terenie szkoły, gminy, powiatu. Osiągają w nich wiele sukcesów.

W NASZEJ SZKOLE :
– organizujemy imprezy wynikające z kalendarza szkoły,
– bierzemy udział w licznych akcjach charytatywnych,
– organizujemy wycieczki krajoznawcze w różne zakątki Polski,
– uczniowie otrzymują za wysokie wyniki w nauczaniu i osiągnięcia sportowe stypendium dyrektora szkoły,
– nasi uczniowie mają zapewnioną stałą pomoc pedagoga, logopedy i pielęgniarki szkolnej.

Print Friendly, PDF & Email