Uwaga, marznące opady !

OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE Nazwa biura IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie Zjawisko Marznące opady, oblodzenie; śliskość Stopień zagrożenia 1 Obszar województwo podkarpackie/powiat stalowowolski Ważność od godz. 1030 dnia 28. 01. 2019 r. do godz. 1730 dnia 28 – 01- 2019 czytaj więcej

Turystyczny Szlak Dobrego Smaku

Serdecznie zapraszamy do udziału w projekcie współpracy realizowanym przez Stowarzyszenie „Lasowiacka Grupa Działania”, którego członkiem jest gmina Pysznica, pn.: „Turystyczny Szlak Dobrego Smaku”, mającym na celu wypromowanie 12 powiatów, 39 gmin i 6 Lokalnych Grup Działania, obejmując 200 atrakcji turystyczno-rekreacyjnych. czytaj więcej

Oferta w trybie art. 19a ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie

Wójt Gminy Pysznica informuje, że w dniu 16 stycznia 2019 r. Uczniowski Klub Sportowy „Kłyżów” złożył ofertę o dofinansowanie realizacji zadania publicznego pn. „Ferie na wesoło. Zajęcia sportowo-rekreacyjne”. Przedsięwzięcie będzie realizowane w okresie 8-24 lutego 2019 r. Wysokość wnioskowanej dotacji czytaj więcej

Uwaga, oblodzenie

Zjawisko: Oblodzenie Stopień zagrożenia: 1 Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska(%) 80% Obszar woj. podkarpackie – pow. stalowowolski Ważność (cz. urz.) od godz. 11:30 dnia 14.01.2019 do godz. 17:30 dnia 14.01.2019 Przebieg: Prognozuje się zamarzanie mokrej nawierzchni dróg i chodników po opadach deszczu czytaj więcej

Konkurs pod nazwą “Mistrz Recyklingu Maks porządkuje odpady”

Fundacja Chlorofil, której celem statutowym jest edukacja ekologiczna, zaprasza placówki oświatowe: szkoły, ośrodki wychowawcze, świetlice do udziału w ogólnopolskim konkursie ekologicznym dla uczniów szkół podstawowych. Konkurs pod nazwą “Mistrz Recyklingu Maks porządkuje odpady” odbywa się pod patronatem honorowym Urzędu Marszałkowskiego i czytaj więcej