OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla zabudowy usługowej i produkcyjnej w Pysznicy

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 poz. 1945 z późn. zm.) oraz uchwały Nr XLII/260/2018 Rady Gminy Pysznica z dnia 30 kwietnia 2018r. zawiadamiam czytaj więcej

Dom Ludowy w Jastkowicach ma nowe wyposażenie

Dzięki realizacji zadania “Zakup wyposażenia do Domu Ludowego w Jastkowicach” mającemu na celu zapewnienie warunków umożliwiających przeprowadzenie inicjatyw edukacyjnych w ramach koncepcji “Uniwersytetu Samorządności” objętej “Podkarpackim Programem Odnowy Wsi na lata 2017-2020” Dom Ludowy w Jastkowicach zyskał dodatkowe wyposażenie. W czytaj więcej

Sadzenie drzew miododajnych, sposobem na ochronę bioróżnorodności w województwie podkarpackim

Już od pięciu lat Samorząd Województwa Podkarpackiego, realizuje Kampanię edukacyjną pn.: „Rola pszczół miodnych w zachowaniu bioróżnorodności w rolnictwie”. W jej ramach prowadzone są działania edukacyjne, informacyjne, wydawane są broszury, ale przede wszystkim sadzone są drzewa miododajne. Dzieje się tak czytaj więcej

POSŁUCHAJ OJCZYZNO!

Pod takim hasłem przebiegły w dniu 11 listopada 2019r. gminne obchody 101. rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę. Uroczystości rozpoczęły się mszą świętą w kościele parafialnym w Pysznicy, której przewodniczył ks. proboszcz Jan Kłak, a homilię wygłosił ks. Tomasz Kopeć. Mszę czytaj więcej