Nowe wiaty przystankowe

Na terenie gminy Pysznica zamontowanych zostało 12 nowych wiat przystankowych. Wiaty znajdują się przy drogach powiatowych Zarzecze – Rzeczyca Długa – 10 szt. oraz Stalowa Wola-Pysznica 2 szt. Wiaty zostały zakupione ze środków gminy Pysznica.

Spotkania informacyjne

Stowarzyszenie „Lasowiacka Grupa Działania” serdecznie zaprasza do udziału w spotkaniach informacyjnych nt. możliwości pozyskania wsparcia finansowego w ramach wdrażania Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, w związku z ogłaszanymi naborami w ramach: czytaj więcej