Oferta w trybie art. 19a ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie z zakresu pożytku publicznego

Wójt Gminy Pysznica informuje, że w dniu 18 września 2020 r. Gminny Zespół Sportowy “San” Kłyżów złożył ofertę o dofinansowanie realizacji zadania publicznego z zakresu pożytku publicznego pn. „Pielęgnowanie lokalnego dziedzictwa kulturowego poprzez zakup strojów i promocję Straży Grobu Pańskiego czytaj więcej