Zdalna edukacja w Gminie Pysznica

Od 25 marca 2020 r. obowiązuje rozporządzenie MEN o obowiązkowym prowadzeniu zdalnej edukacji szkolnej, realizującej podstawy programowe. Wójt Gminy Pysznica  Łukasz Bajgierowicz w celu ułatwienia nauki na odległość, wprowadził możliwość nieodpłatnego wypożyczanie komputerów uczniom. Do tej pory wypożyczono ich 61.

Akcja wypożyczania komputerów nadal trwa. Wystarczy, że rodzic czy opiekun ucznia zwróci się do dyrektora szkoły z prośbą o zawarcie umowy użyczenia na udostępnienie sprzętu.

Przez ostatni rok do pracowni szkolnych trafiło 24 nowych komputerów zakupionych ze środków budżetowych i unijnych dotacji.

Dodatkowo, 1 kwietnia 2020 r. Centrum Projektów Polska Cyfrowa ogłosiło nabór wniosków o grant na sfinansowanie zakupu laptopów, tabletów oraz dostępu do internetu dla uczniów, którzy nie posiadają sprzętu, umożliwiającego im realizację zdalnych lekcji. Gmina Pysznica złożyła wniosek na zakup 24 szt. komputerów o wartości 58 800,00 zł , ponadto z własnych środków zakupiła dodatkowe 5 sztuk za kwotę 12 250 zł.

W chwili obecnej przygotowujemy się do kolejnych zakupów sprzętu dla uczniów i nauczycieli w ramach drugiej transzy środków ,, Zdalna szkoła +”

Realizacja projektu  “Zdalna Szkoła” ma za zadanie służyć walce z wykluczeniem cyfrowym uczniów i jest odpowiedzią na obecną sytuację szkolnictwa, związaną z wprowadzeniem stanu epidemii.

Działanie to jest finansowane ze środków Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa nr I “Powszechny dostęp do szybkiego Internetu”, działanie 1.1 “Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”, projekt grantowy pn. “Zdalna szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego.”

Print Friendly, PDF & Email