Zaproszenie do udziału w konferencji

Wójt Gminy Pysznica Łukasz Bajgierowicz zaprasza do udziału w konferencji „Czyste powietrze jak chronić zdrowie przed zanieczyszczeniami

Plan konferencji:
8:30 – Powitanie uczestników, wprowadzenie w tematykę szkolenia
9:00 – 11:00 – Prelekcja doradców energetycznych z WFOŚiGW w Rzeszowie
11:00 – przerwa kawowa
11:15 – 12:00 – Prelekcja doradców energetycznych z WFOŚiGW w Rzeszowie
12:00 – 13:00 – Panel dyskusyjno-doradczy z udziałem ekspertów
13:00 – Przerwa obiadowa
13:30 do 14:00 – Ulga termomodernizacyjna – zasady otrzymywania
14:00 – 15:00 – Panel dyskusyjno-doradczy z udziałem ekspertów
15:00 – Zakończenie konferencji

Zapisy na szkolenie:
tel. 15 841 01 03, e-mail: bbialy@pysznica.pl lub mbajdo@pysznica.pl

Print Friendly, PDF & Email