Wybory sołtysów

Na podstawie § 15 ust. 1 Statutów Sołectw: Pysznica, Jastkowice, Kłyżów, Krzaki-Słomiana, Brandwica, Bąków, Chłopska Wola, Olszowiec, Studzieniec, Sudoły stanowiących załączniki do uchwały Nr V/40/2003 Rady Gminy w Pysznicy z dnia 2 kwietnia 2003 r. w sprawie uchwalenia Statutów Sołectw w Gminie Pysznica Wójt Gminy Pysznica wydał zarządzenie w sprawie przeprowadzenia wyborów sołtysów we wszystkich sołectwach na terenie gminy Pysznica.
Wybory odbędą się w lokalach wyborczych jak w wyborach samorządowych w niedzielę 28 kwietnia 2019 r.


W wyborach obwiązywać będzie następujący kalendarz wyborczy:

do 18 marca 2019 r. powołanie Gminnej Komisji Wyborczej w Pysznicy
do 25 marca 2019 r. do godz. 15 30 zgłaszanie Gminnej Komisji Wyborczej list kandydatów na Sołtysa (druki w Urzędzie Gminy, na stronie internetowej i u sołtysów)

do 25 marca 2019 r. do godz. 15 30 zgłaszanie Gminnej Komisji Wyborczej kandydatów do Obwodowej Komisji Wyborczej (druki w Urzędzie Gminy, na stronie internetowej i u sołtysów)

do 8 kwietnia 2019 r. przyznanie przez Gminną Komisję Wyborczą numerów dla zarejestrowanych list kandydatów na Sołtysa (losowanie)

do 8 kwietnia 2019 r. powołanie Obwodowych Komisji Wyborczych
do 12 kwietnia 2019 r. podanie do publicznej wiadomości informacji o zarejestrowanych kandydatach na Sołtysów oraz o składach Obwodowych Komisji Wyborczych

28 kwietnia 2019 r. głosowanie w godz. 8 00 – 15 00

Wzór zgłoszenia kandydata na sołtysa -[pobierz]

Wzór zgłoszenia kandydata do Obwodowej Komisji Wyborczej -[pobierz]

Print Friendly, PDF & Email