WÓJT GMINY PYSZNICA Z WOTUM ZAUFANIA I ABSOLUTORIUM!

Podczas sesji Rady Gminy Pysznica, 3 lipca 2020 roku, odbyła się debata nad raportem o stanie gminy Pysznica za 2019 rok przedłożonym przez wójta. Radni jednogłośnie przyjęli raport, udzielając wójtowi wotum zaufania za 2019 rok.


Radni zatwierdzili także sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie z wykonania budżetu. Po zapoznaniu się z pozytywną opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie i stanowiskiem Komisji Rewizyjnej, Rada Gminy Pysznicy udzieliła wójtowi absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok.


Wójt Łukasz Bajgierowicz podziękował radnym, sołtysom, kierownikom jednostek organizacyjnych oraz pracownikom urzędu gminy za udaną i owocną współpracę. Podkreślił jak ważny jest dialog i wzajemna pomoc w pracy nad rozwojem gminy.

Print Friendly, PDF & Email